ARCHÍV Rozdělení R

Ručitel

Fyzická nebo právnická osoba, která se písemným prohlášením zavazuje platit úvěr v případě, že nemůžete svůj závazek včas a řádně splácet.

Ručení

Forma zajištění, která slouží ke splnění podmínek a povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy. Ručitel se zavazuje uhradit za dlužníka úvěr v plné výši včetně všech souvisejících nákladů, pokud toho dlužník není sám schopen.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, která spotřebiteli vyjadřuje celkové skutečné náklady úvěru, definovaná jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru. Skládá se z úrokové sazby a všech poplatků souvisejících s úvěrem, například poplatku za poskytnutí úvěru.

Rezervace úvěru ze stavebního spoření

V den ukončení smlouvy o stavebním spoření a vyplacení celé částky včetně připsané státní podpory si můžete po dobu dalších 12 měsíců rezervovat možnost vzít si úvěr ze stavebního spoření, pokud splníte podmínky pro získání úvěru. Rezervační doba začíná dnem výplaty peněz a končí za 12 měsíců.

Řízení u opatrovnického soudu

Řízení, kdy soud vydá rozhodnutí o právním úkonu učiněným za nezletilou či nesvéprávnou osobu. Vyjádření soudu vyžadujeme při čerpání úvěru nebo v určitých případech ve fázi spoření (např. při vinkulaci vkladu, zástavě vkladu, předčasném ukončení smlouvy o stavebním spoření, výpovědi smlouvy o stavebním spoření aj.).