RPSN

Roční procentní sazba nákladů, která spotřebiteli vyjadřuje celkové skutečné náklady úvěru, definovaná jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru. Skládá se z úrokové sazby a všech poplatků souvisejících s úvěrem, například poplatku za poskytnutí úvěru.