Ručitel

Fyzická nebo právnická osoba, která se písemným prohlášením zavazuje platit úvěr v případě, že nemůžete svůj závazek včas a řádně splácet.