Řízení u opatrovnického soudu

Řízení, kdy soud vydá rozhodnutí o právním úkonu učiněným za nezletilou či nesvéprávnou osobu. Vyjádření soudu vyžadujeme při čerpání úvěru nebo v určitých případech ve fázi spoření (např. při vinkulaci vkladu, zástavě vkladu, předčasném ukončení smlouvy o stavebním spoření, výpovědi smlouvy o stavebním spoření aj.).