Ručení

Forma zajištění, která slouží ke splnění podmínek a povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy. Ručitel se zavazuje uhradit za dlužníka úvěr v plné výši včetně všech souvisejících nákladů, pokud toho dlužník není sám schopen.