Buřinka podporuje domácí paliativní péči

Misi „Pomáháme měnit bydlení v domov“ naplňuje Stavební spořitelna České spořitelny i v oblasti společenské odpovědnosti. Podporuje proto projekty pomáhající měnit bydlení v domov skupinám zranitelných či znevýhodněných osob, které toho vlastními silami dosáhnout nemohou. Kromě již tradiční podpory lidí s mentálním znevýhodněním a rodičů samoživitelů rozšiřuje Buřinka svou podporu také na oblast domácí paliativní péče. Chce tak přispět k rozvoji péče o nemocné v závěru života v jejich domově. Stavební spořitelna České spořitelny spolupracuje s vybranými neziskovými organizacemi, kterým dlouhodobě pomáhá finančně, materiálními sbírkami i dobrovolnictvím se zvýšením jejich kapacity, aby mohly své služby poskytovat více lidem. Díky partnerství se sdružením Portus Praha pomáhá osobám s mentálním znevýhodněním. Podporou Šatníku Praha přispívá rodičům samoživitelům. V roce 2023 se Buřinka stala podporovatelem specializované domácí paliativní péče. „Pomáháme měnit bydlení v domov. To je naše mise, náš závazek, který nás neustále inspiruje v hledání způsobů, jak přinášet pohodlí a péči do životů našich klientů. Věříme, že domov není jen místem, kde se rodí vzpomínky, ale také zde nacházíme klid a podporu v obtížných časech. Rozvoj domácí paliativní péče je jedním ze způsobů, jak tento závazek naplňujeme. Spojili jsme se proto s odborníky z Fóra mobilních hospiců a Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, abychom společně připravili projekty, které napomohou systematickému rozvoji a rozšíření domácí paliativní péče,“ říká Monika Laušmanová, místopředsedkyně Stavební spořitelny České spořitelny. „V roce 2023, kdy s projekty na podporu domácí paliativní péče začínáme, jsme se rozhodli podpořit také dvě centra excelence, která významně přispívají k osvětě a rozvoji paliativní péče v ČR. Spolufinancujeme osvětové aktivity pořádané domácím hospicem Cesta domů a rekonstrukci prostor Kliniky paliativní medicíny,“ doplňuje Hana Burečková, které má v Buřince oblast CSR na starosti.   Paliativní péče  

Granty pro rozvoj domácích hospiců

Potřeba specializované domácí péče je již nyní vysoká a v budoucnosti její význam ještě poroste. Stavební spořitelna České spořitelny proto ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny připravuje grantový program pro mobilní hospice. Společně tvoříme dostupnější a silnější specializovanou domácí paliativní péči. Cílem našich grantů je podpořit rozvoj poskytovatelů specializované paliativní péče v domácím prostředí. “Ne každý člověk, který by si přál prožít závěr života doma, v tuto chvíli může. Jsme rádi, že Buřinka společně s námi bude podporovat rozvoj a růst mobilních hospiců a přispěje tím k větší dostupnosti této péče nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám,” říká s vděčností Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka Hospice sv. Štěpána.  

Stipendia na rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti domácí paliativní péče

Ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny připravuje Stavební spořitelna České spořitelny také druhý program – stipendia na rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti domácí paliativní péče. Podporujeme klíčové členy týmu a vedoucí pracovníky. Věříme, že tímto způsobem přispějeme k systematickému a dlouhodobému rozvoji paliativní péče. Vzniklým programem se tak společně připojíme k dlouhodobému rozvoji a utváření péče o ty, kteří potřebují naši podporu. „Partnerství s Buřinkou a zájem o oblast paliativní péče vnímáme jako významné v mnoha ohledech. Vedle podpory samotných programů vedoucích k rozvoji specializované paliativní péče v domácím prostředí, vítáme soulad mezi směřováním Buřinky v rámci společenské odpovědnosti a naplněním účelu vzniku nadačního fondu. Taková partnerství nás velmi těší,“ uvádí Markéta Červenková, výkonná ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.  

O Buřince

Již 29 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Rodině pěstounů jsme zrekonstruovali dům a zkušenosti z této přestavby promítli do průvodce rekonstrukcí. Nízkonákladové tipy jak šetřit v jednotlivých místnostech domova sdílíme zde. Jsme aktivním partnerem pořadu „Akce: Rekonstrukce“ vysílaného na České televizi. V té souvislosti jsme připravili video návody jak na rekonstrukce svépomocí. Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.  

O Nadačním fondu Kliniky paliativní medicíny

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako nástroj k transparentnímu propojení dárců a odborníků pro podporu Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a také pro podporu subjektů, organizací, jednotlivců nebo aktivit, které vedou k rozvoji paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice a ke společnému budování přístupu důstojnosti a respektu k hodnotám a přáním pacientů se závažným onemocněním a jejich rodin.  

O Fóru mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující přes 40 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Fórum mobilních hospiců usiluje o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Prosazuje co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění.
 

Kontakt pro média

Hana Burečková Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. E-mail: hana.bureckova@burinka.cz Mobil: +420 604 684 103