Jsme prospěšní pro společnost

  • Dlouhodobá podpora
  • Krátkodobá podpora
  • Naši zaměstnanci pomáhají

S kým dlouhodobě spolupracujeme

Portus Praha

Portus Praha, z. ú.

Dlouhodobě spolupracujme se sdružením Portus Praha, které pomáhá mentálně handicapovaným občanům. Spolupráce započala v roce 2000 a nepřetržitě se rozvíjí. Těžištěm spolupráce je finanční podpora dnes již velmi známé benefiční sbírky AKCE CIHLA, jejímž prostřednictvím získává sdružení Portus prostředky na financování svých aktivit. Za dlouholetou finanční podporu sdružení Portus Praha a sbírky AKCE CIHLA získala Buřinka v roce 2005 prestižní cenu VIA Bona.

www.portus.cz

Akce Cihla

Akce Cihla

Buřinka podporuje AKCI CIHLA od prvního ročníku jako generální partner. Hlavním smyslem této celostátní benefiční sbírky je napomáhat tomu, aby handicapovaní lidé nebyli vyčleňováni z naší společnosti a mohli žít v běžném prostředí mezi ostatními. Peníze ze sbírky jsou určené na zajištění provozu, rekonstrukci či stavbu nových objektů (především chráněná bydlení, byty, terapeutické a chráněné dílny), ve kterých nachází zázemí mentálně či jinak zdravotně handicapované osoby.

www.akcecihla.cz

Šatník

Šatník

Rozhodli jsme se darovat finanční prostředky potřebným rodinám samoživitelek a samoživitelů, u kterých vnímáme, že je potřebují a budou smysluplně využity. V kritickém covidovém roce 2019 jsme tuto cílovou skupinu podpořili nákupy potravin. V roce 2020 jsme našli zalíbení v iniciativě Nory Fridrichové s názvem Šatník, která se o samoživitele stará mnohem komplexněji. Konkrétní využití peněz má vzhledem k poslání Buřinky také svůj symbolický podtext – jsou použity na zaplacení nájemného v prostorách Šatníku na celý rok. Pro Šatník také organizujeme sbírky darů či výpomoc mezi zaměstnanci.

www.satnikpraha.cz

Teribear

Teribear

Již několik let se v rámci zaměstnaneckého týmu běžců spolu s mateřskou společností Českou spořitelnou aktivně zapojujeme do charitativního běhu Teribear.

www.teribear.cz

Pomáháme každý den

Dobroty s příběhem

Dobroty s příběhem

Podpořili jsme sociální podniky Dobroty s příběhem a Tichá kavárna včetně prodeje jejich výrobků.

www.dobrotyspribehem.cz

Praha 11

Praha 11

Ve spolupráci s městskou částí Praha 11 i 3D Deposition jsme ve volnočasovém areálu Kupeckého na Praze 11 postavili první 3D tištěné parkourové hřiště pro širokou veřejnost.

www.praha11.cz

Fond ohrožených dětí

Stromy splněných přání

Děláme radost dětem z Klokánků, kterým se naši zaměstnanci snaží zpříjemnit konec roku dárkem pod stromeček, o který si sami napíšou.

www.fod.cz

Milostivé léto

Milostivé léto

Připojili jsme k iniciativě státu Milostivé léto, během které se lidé mohli zbavit exekucí, pokud se týkaly závazků vůči státu a veřejnoprávním subjektům.

www.milostiveleto.cz

ukrajina-150x150.png

Akutní pomoc

Dění kolem nás nám není lhostejné. Velmi nás zasáhla situace na Ukrajině. Té jsme poslali finanční prostředky na pomoc v nejvíce zasažených oblastech. Současně jsme finančně jsme podpořili oblast Jižní Moravy, kterou postihlo ničivé tornádo a mnoho lidí přišlo o své domovy.

Naši zaměstnanci pomáhají

Stavební spořitelna České spořitelny umožňuje svým zaměstnancům využívat placené volno na charitativní a obecně prospěšné projekty dle jejich volby v rámci tzv. Dnů pro charitu. Stalo se tak již běžnou praxí, že zaměstnanci Buřinky jdou například vymalovat do domova seniorů, umýt okna do kojeneckého ústavu či vybojovat finanční pomoc na různých sportovně-charitativních akcích.