ARCHÍV Rozdělení B

Bankovní identita

Bankovní identita je vaše digitální občanka. Jedná se jednoduchý a bezpečný způsob pro přihlašování a ověřování totožnosti na internetu. Využijete ji nejen v bance, ale hlavně na úřadech nebo u online poskytovatelů služeb. Více zde.

Bytová potřeba

Potřeba související s vaším bydlením nebo bydlením osoby blízké podle zákona o stavebním spoření. Jedná se třeba o pořízení bydlení, jeho rekonstrukci, vypořádání majetkových poměrů (např. dědictví, SJM) nebo splacení jiných půjček, které jste dříve použili na své bydlení.

Bonita

Jeden z ukazatelů, kterým vyhodnocujeme, zda je pro vás poskytnutí úvěru v požadované výši únosné vzhledem k vašim příjmům a jiným pravidelným výdajům. Díky bonitě umíme odhadnout, zda pro vás nebude problém poskytnutý úvěr včas a řádně splácet. Pokud vaše bonita není dostatečná, může s vámi do úvěru vstoupit i spoludlužník, například váš partner žijící ve […]

Bodové hodnocení

Ukazatel, pomocí kterého vyhodnocujeme vaši možnost získat úvěr ze stavebního spoření. Počítáme ho podle vzorce stanoveného ve Všeobecných obchodních podmínkách. Minimální bodové hodnocení pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření najdete ve Sdělení Stavební spořitelny České spořitelny na našem webu. Výpočet u smluv o stavebním spoření provádíme jednou měsíčně. Dnem hodnocení pro příslušný měsíc je vždy […]