Bytová potřeba

Potřeba související s vaším bydlením nebo bydlením osoby blízké podle zákona o stavebním spoření. Jedná se třeba o pořízení bydlení, jeho rekonstrukci, vypořádání majetkových poměrů (např. dědictví, SJM) nebo splacení jiných půjček, které jste dříve použili na své bydlení.