Bodové hodnocení

Ukazatel, pomocí kterého vyhodnocujeme vaši možnost získat úvěr ze stavebního spoření. Počítáme ho podle vzorce stanoveného ve Všeobecných obchodních podmínkách. Minimální bodové hodnocení pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření najdete ve Sdělení Stavební spořitelny České spořitelny na našem webu. Výpočet u smluv o stavebním spoření provádíme jednou měsíčně. Dnem hodnocení pro příslušný měsíc je vždy poslední den v měsíci.