Hospodaření s vodou v domě

Dostatek vody je pro nás samozřejmý a při otočení kohoutkem si ani neuvědomíme, že voda je pouze omezeným zdrojem.

  • Jak na to?
  • Sběr dešťové vody
  • Voda v domácnosti
  • Kolik to stojí
  • Průvodce úspornou rekonstrukcí

Dostatek vody je pro nás samozřejmý a při otočení kohoutkem si ani neuvědomíme, že voda je pouze omezeným zdrojem. Jak efektivně využívat vodu a jakou roli v tom hraje provedení rozvodů vody v domě?

Jedním z prvních kroků, které byste měli udělat, je také analýza stavu rozvodů. Důležité je především sledovat netěsnosti, zanesení vodním kamenem a případné znaky svědčící o únavě materiálu. Řešení následků prasklého potrubí samozřejmě není příjemná a levná záležitost, protože se rozvody mohou nacházet za omítkou nebo v podlaze, čímž se náklady na opravu a návrat do původního stavu významně prodražují. K prohlídce rozvodů přizvěte odborníka, který odhalí, jaká jsou slabá místa vodoinstalace, a současně navrhne řešení oprav.

Jak na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů

Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů je velkým zásahem do struktur domu, které by vždy měl provádět zkušený profesionál. Pokud v rámci rekonstrukce měníte původní dispozice, tedy rozložení místností a spotřebičů, je nutné, aby se veškeré změny projevily také v provedení rozvodů teplé a studené vody. Stejně tak je potřeba věnovat pozornost i odvodu odpadní vody včetně napojení na kanalizaci, případně na domácí čističku odpadních vod nebo jímku.

Kdysi populární olověné a pozinkované potrubí se dnes běžně vyměňuje za plastové, případně měděné nebo nerezové. „Každý z materiálů má své výhody a využití. Plastové potrubí je nejlevnější, přičemž nabídka je opravdu široká a na trhu lze nalézt materiály vyšší i nižší kvality. Dobrým řešením s adekvátním poměrem ceny a výkonu je kombinace plastu a kovu v závislosti na jejich využití,“ říká David Tesař ze společnosti DEK.

Sběr dešťové vody

Při celkové rekonstrukci se zamyslete nad tím, jestli by se nevyplatilo vzít to pěkně „od podlahy“. Při rekonstrukci vodoinstalace je totiž vhodná chvíle na instalaci zařízení k zachytávání a využívání dešťové vody. Tu můžete využít k zalévání zahrady, mytí auta, napouštění bazénu, čištění terasy nebo ke splachování toalety.

Doba napouštění vody do kbelíků ze sudu je dávno pryč. Voda se v sudu pod okapem v létě rychle kazí, v zimních měsících zase zamrzá. Dnes se proto využívají podzemní nádrže. V případě umístění do dostatečné hloubky tam voda nezamrzá a zůstává i déle čerstvá. Společně s instalací nádrže je nutné zajistit i rozvody vody, aby dešťovka úspěšně dorazila na místo určení. Pumpování pak zajistí čerpadlo, případně nákladnější domácí vodárna.

Mohlo by se zdát, že na instalaci podzemní nádrže není nic složitého. I u ní je ale nutné dodržovat odborný postup. „Je potřeba nádrž uložit do dostatečně hlubokého výkopu, který se podsypává a obsypává štěrkem, pískem nebo zeminou. Pro umístění je zároveň nutné zvolit vhodné podloží. Rizikem pro bezproblémový chod podzemních nádrží totiž bývá především vysoká hladina podzemní vody. Pozornost je potřeba věnovat i předepsanému maximálnímu krytí nádrže, aby nedošlo k jejímu prasknutí vlivem velkého zatížení,“ dodává David Tesař ze společnosti DEK.

V současné době při rozhodování, zda si nádrž pořídit či ne, rozhoduje hlavně ekologický aspekt. Pokud jde o čistě ekonomickou návratnost, sběr dešťové vody se při současných poměrně nízkých cenách vodného a stočeného a stále ještě dostatku vody tolik nevyplatí. To se ale může v blízké budoucnosti rychle změnit.

Je nutné vodu upravovat?

Pokud máte dům na zasíťovaném pozemku a vodu odebíráte z vodárny, nemusíte se o kvalitu vody bát. Testování ukazuje, že se voda v České republice pohybuje na velmi dobré úrovni, zato voda ze soukromých studen už je na tom hůře. Pokud tedy hodláte vodu ze studny využívat nejen jako užitkovou, ale i pitnou, vždy byste měli nechat otestovat její vzorek. Akreditované laboratoře poskytují tuto službu pro veřejnost za poplatek, cenné informace o bezpečnosti vody ale stojí za to. Díky analýze složení vody zjistíte, zda obsahuje nějaké kontaminanty, a případně v jakém množství.

„Nejčastěji zjišťované nedostatky zahrnují bakterie, minerály ve zvýšeném množství – především železo, mangan, dusíkaté sloučeniny nebo alkalické kovy. Ne všechny „anomálie“ jsou nebezpečné jen pro člověka, například vyšší obsah vápníku a hořčíku je škodlivý pro provoz a životnost spotřebičů, a to z důvodu usazování vodního kamene. Proto by mělo být testování provedeno vždy, i když není voda využívaná jako pitná,“ říká David Tesař.

Na základě zjištěného složení můžete na nedostatky zareagovat. Využít je možné mechanické nebo chemické filtrační zařízení, v některých případech výskytu bakterií je ale potřeba nejprve studnu vyčistit. Není rozumné ale ihned sahat po radikálních řešeních a snažit se do vody zasahovat příliš a například ji plně demineralizovat, i tím je totiž možné napáchat více škody než užitku.

Koloběh vody v domácnosti: Odpadní vody a jejich čištění

Co se děje s vodou potom, co zmizí ve vpusti do odpadního potrubí? Pravděpodobně to moc neřešíte, zvláště pokud je váš odpad napojen na kanalizaci. Je ale možné tzv. šedou odpadní vodu (bez odpadu z toalet) využít znovu, a to jako vodu užitkovou. Šedou vodu je možné vyčistit a využít ke splachování, zalévání, případně i k praní. Pitná ovšem není.

K recyklaci odpadní vody se využívá domácí čistírna šedé vody, díky níž je možné ušetřit až polovinu veškeré vody, kterou využíváte v domácnosti. Funguje na principu mechanického a biologického čištění, které odstraní hrubé i jemné nečistoty a současně v čistírně dochází i k její dezinfekci.

Odpadní voda z toalet, které se říká „černá“, k recyklaci vhodná není. „Pokud chcete čistit a využívat šedou vodu, je nutné mít oddělené odpadní potrubí, aby nedošlo k mísení s odpadní vodou z WC. To si ostatně zkontroluje i vodoprávní úřad. Pokud není černá voda odváděná do kanalizace, je možné ji čistit v domácí čistírně odpadních vod, případně ji odvádět do septiku nebo jímky,“ připomíná David Tesař z DEK.

Pokud se do projektu domácího využívání odpadní vody pouštíte, je důležité především zajistit kvalitní čištění, které zaručí, že znečištěná voda nebude pronikat do okolního prostředí. Rizikem je především kontaminace podzemních vod a poškozování přírodních ekosystémů i lidského zdraví. Odpadní voda je totiž baštou nebezpečných mikroorganismů, které se zde mohou vesele množit.

uspora-energie-transparen-24-v4.png

S jakou investicí počítat?

Realizace úsporných opatření a rekonstrukce vodoinstalace není úplně za hubičku, nevyplatí se na ní ale šetřit. Hlavním cílem projektu by mělo být kvalitní a dlouhodobě úsporné řešení na další desítky let. Pokud na realizaci prací nestačí vaše úspory, mohou pomoci i dotace i úvěr.

S jakou cenou počítat u rekonstrukce rozvodů vody a odpadu v domácnosti? V závislosti na původním stavu, konkrétních úpravách a rozsahu prací se investice pohybují nejčastěji v rozmezí 70-100 000 korun. Cena je však značně individuální, liší se i mezi jednotlivými regiony a ovlivňuje ji i dostupnost techniků.

Chcete využít dešťovku? Jen do toho. Za pořízení a instalaci podzemní nádrže zaplatíte 60-120 tisíc korun podle využití. Investice vás však nebude tolik bolet, pokud požádáte o podporu – právě na zachytávání dešťové vody totiž můžete čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

  • Pokud zvolíte akumulaci a filtraci dešťové vody na zalévání zahrady v nádrži alespoň o objemu 2 m3, můžete získat dotaci v maximální výši 55 000 korun.
  • Na akumulování dešťové vody jako vody užitkové pro splachování i zálivku můžete dosáhnout na dotaci až 65 000 korun.
  • Pokud se rozhodnete pro využívání šedé i dešťové vody zároveň, je možné získat až 105 000 korun.

Využívání šedé odpadní vody je v dotačním programu pevně spojeno s akumulací dešťové vody, pokud byste se rozhodli pro pořízení samostatné čističky šedých odpadních vod, investice může dosahovat i 200 000 korun. Výhodnější proto je provést tato úsporná opatření společně.

Jak taková opatření financovat?

Kromě využití vlastních zdrojů a dotace se můžete poohlédnout i po výhodném účelovém úvěru na bydlení. Stavební spořitelna České spořitelny nabízí pro tyto účely Úvěr od Buřinky pro budoucnost. „Rekonstrukce s ekologickým záměrem vítáme a podporujeme. Úvěr od Buřinky pro budoucnost nabízí úrokovou sazbu výhodnější o 0,5 % oproti standardním rekonstrukcím. Nově je u tohoto úvěru možné získat až o desítky procent nižší splátku od začátku splácení díky využití státní dotace. Nižší splátka je vhodná pro ty, kteří jsou rozhodnuti, že celou dotaci nebo její část po obdržení použijí jako mimořádnou splátku úvěru. Krom toho akceptujeme mimořádné splátky zdarma ze získané dotace a disponujeme týmem specialistů, kteří vám poskytnou kompletní informace o možnostech v oblasti dotací,“ popisuje Milan Pospíšil z Buřinky.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Spočítejte si, jak může vypadat vaše úspornější bydlení.

Chcete vědět, jak na úspornější bydlení?

Vyplňte pár údajů o svém domě a spočítejte si úsporná opatření vhodná pro váš dům, včetně výše státní dotace a nabídky vhodného financování.