Voda a dotace

Dotace Dešťovka: vodu stačí správně zachytit a využít alespoň na zalévání

 • Co je to šedá voda
 • Dotace
 • Financování

Suché roky se objevují častěji, zásoby vody se snižují a její cena pomalu roste. Mnozí to pocítili už ve vyúčtování za loňský rok a ani do budoucna se však bohužel situace nezlepší. Co s tím? V bytovce je řešení poněkud složitější, ale pokud bydlíte v rodinném domě, je ideální zaměřit se na využití dešťové vody či ještě lépe splaškové odpadní neboli tzv. šedé vody.

Šedá voda: co to vůbec je?

Šedá voda je označení pro splaškovou odpadní vodu z domácností bez fekálií, tedy bez odpadu z toalet (tomu se říká černá voda). Je to voda znečištěná mytím nádobí, praním, sprchováním. Její čištění není tak složité, a proto se dá zrecyklovat a využít třeba pro splachování toalet nebo pro zalévání. Ekonomický přínos je jasný a k tomu recyklace vody snižuje zatížení čistíren odpadních vod.

Dešťová voda

Dešťovou vodu znají především chataři a chalupáři, kteří často mívají pod okapem sud a vodu z něj využívají pro zalévání zahrady nebo třeba pro mytí auta. Dnes už však existují sofistikovanější řešení sběru vody, než je sud, a dokonce se na něj, stejně jako na čistírnu šedé vody, dají získat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

Jak splašky a dešťovku využít

Průměrná denní spotřeba vody se v českých domácnostech pohybuje kolem 100 až 120 litrů na hlavu. Asi třetinu z toho člověk využije k osobní hygieně, čtvrtinu ke splachování a zhruba 15 % se odhaduje na praní. K tomu je potřeba ještě připočíst vodu na pití a vaření, zalévání, mytí rukou a podobně.
 
Ne na všechny tyto činnosti je však potřeba využít pitnou vodu. Splašková voda po použití sprchy nebo dešťovka se například dá vyčistit a využít ke splachování, zalévání, úklidu případně i praní. Vodu je však nutno hromadit v retenční nádrži a zbavit ji znečištění. Dešťovku je možno zachycovat v nadzemních i podzemních nádržích, přičemž nadzemní se dají využít prakticky pouze pro zalévání, protože voda se v nich rychle kazí.

Vizuál Voda a dotace 2

Nová zelená úsporám tentokrát na vodu

Dotace v sekci Dešťovka programu Nová zelená úsporám podporují dvě možnosti využití dešťové vody v domácnosti, a to jako zálivku zahrady, či jako využití užitkové vody. Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody.

Doporučuje se instalovat akumulační nádrže pod úrovní terénu nebo v určených technických prostorách staveb, aby byla akumulovaná voda chráněna před denním světlem a prudkými výkyvy teplot. Jako akumulační nádrž je možné využít také stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky (např. žumpy, které původně sloužily pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravená tělesa studní.

Pozor, dotaci na využití dešťové a odpadní vody lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Tři možnosti využití

Pokud jde o první variantu, tedy akumulaci a filtraci dešťové vody na zalévání zahrady, maximum dotace je 55 000 korun. Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.

Pokud jde o druhou možnost, tady využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové (pro splachování) a případně také pro zálivku, maximální dotace činí 65 000 korun. V případě stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná přímo v obytné části domu. V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny toalety v obytné části domu.

Ve třetí variantě se využívá odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako voda užitková i pro zálivku. Maximum dotace je 105 000 korun.

Tipy, jak snížit spotřebu užitkové vody v domácnosti

 • Kde to jde, vyměňte obyčejné vodovodní baterie za termostatické, u nichž se teplota nastavuje už před spuštěním.
 • Kde nejde vyměnit baterie, přidejte perlátor.
 • Omezte koupání ve vaně, raději použijte sprchu. Vyberte si však co neúspornější hlavici.
 • Pravidelně kontrolujte těsnění, ať baterie nekapou.
 • Při čištění zubů nenechávejte téct vodu.
 • Nádobí před vložením do myčky otřete, můžete pak použít kratší a úspornější program.
 • Nádobí, které je potřeba umýt ručně, nemyjte pod tekoucí vodou. Raději si napusťte vodu do dřezu.
 • Při delším pobytu mimo domov zavírejte hlavní přívod vody.
 • Vysvětlete dětem, proč by měly šetřit vodou.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Vytápění s dotací

Spalování biomasy, využití solární energie či kogenerace. Netradičních a zároveň šetrných možností, jak řešit vytápění domu a ohřev vody dnes existuje celá řada. Přední příčky na pomyslném žebříčku alternativních zdrojů tepla ale bezesporu opanují tepelná čerpadla!