Voda a dotace

Dotace Dešťovka: vodu stačí správně zachytit a využít alespoň na zalévání

 • Co je to šedá voda
 • Dotace
 • Financování

Suché roky se objevují častěji, zásoby vody se snižují a její cena pomalu roste. Mnozí to pocítili už ve vyúčtování za loňský rok a ani do budoucna se však bohužel situace nezlepší. Co s tím? V bytovce je řešení poněkud složitější, ale pokud bydlíte v rodinném domě, je ideální zaměřit se na využití dešťové vody či ještě lépe splaškové odpadní neboli tzv. šedé vody.

Šedá voda: co to vůbec je?

Šedá voda je označení pro splaškovou odpadní vodu z domácností bez fekálií, tedy bez odpadu z toalet (tomu se říká černá voda). Je to voda znečištěná mytím nádobí, praním, sprchováním. Její čištění není tak složité, a proto se dá zrecyklovat a využít třeba pro splachování toalet nebo pro zalévání. Ekonomický přínos je jasný a k tomu recyklace vody snižuje zatížení čistíren odpadních vod.

Dešťová voda

Dešťovou vodu znají především chataři a chalupáři, kteří často mívají pod okapem sud a vodu z něj využívají pro zalévání zahrady nebo třeba pro mytí auta. Dnes už však existují sofistikovanější řešení sběru vody, než je sud, a dokonce se na něj, stejně jako na čistírnu šedé vody, dají získat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

Jak splašky a dešťovku využít

Vizuál Voda a dotace 2

Průměrná denní spotřeba vody se v českých domácnostech pohybuje kolem 100 až 120 litrů na hlavu. Asi třetinu z toho člověk využije k osobní hygieně, čtvrtinu ke splachování a zhruba 15 % se odhaduje na praní. K tomu je potřeba ještě připočíst vodu na pití a vaření, zalévání, mytí rukou a podobně.
 
Ne na všechny tyto činnosti je však potřeba využít pitnou vodu. Splašková voda po použití sprchy nebo dešťovka se například dá vyčistit a využít ke splachování, zalévání, úklidu případně i praní. Vodu je však nutno hromadit v retenční nádrži a zbavit ji znečištění. Dešťovku je možno zachycovat v nadzemních i podzemních nádržích, přičemž nadzemní se dají využít prakticky pouze pro zalévání, protože voda se v nich rychle kazí.

Nová zelená úsporám tentokrát na vodu

Dotace v sekci Dešťovka programu Nová zelená úsporám podporují dvě možnosti využití dešťové vody v domácnosti, a to jak nejjednodušší pouze pro zalévání, tak pro splachování toalety. Třetí možností je zachycování a filtrace šedé vody, případně její doplnění o další nádrž na dešťovou vodu, kdy se voda z obou nádrží recykluje jako užitková v domácnosti. Vody se nemají míchat v jedné nádrži, protože jinak je z nich podle platné legislativy voda odpadní a její použití pro domácnost by musel povolit Vodoprávní úřad.

Chci zjistit více informací o dotacích a možnostech financování

Tři možnosti využití

U všech tří variant program předpokládá 100% zachycení vody z tzv. půdorysného průmětu střechy domu (zjednodušeně je to půdorys domu, ke kterému je třeba připočítat přesahy střechy a další samostatné přístřešky a pergoly, pokud je z nich voda svedena do okapů). U řadových domků je možné mít výjimku, pokud svod vody dělá aspoň 50 % ze všech dostupných střech (garáže, altánky, pergoly…). Dotace počítá výhradně s podzemními nádržemi na vodu, v žádném případě ji nelze získat třeba na pořízení sudů. Dotace také nelze získat u staveb, které jsou dočasné, nemají pevné základy, ale ani na novostavbu rekreačního domu.

Pokud jde o první variantu, tedy akumulaci a filtraci dešťové vody na zalévání zahrady, týká se pouze už existujících rodinných domů, tedy nikoli novostaveb, a maximum je 55 000 korun. Minimální objem podzemní nádrže by měl být alespoň 2 m2.

Pokud jde o druhou možnost, týká jak existujících rodinných domů, kde je potřeba na nádrž napojit alespoň jednu toaletu, tak i novostaveb, kde se musí napojit už všechny toalety. Maximální dotace činí 65 000 korun.

Ve třetí variantě se využívá přečištěná odpadní voda případně i s vodou srážkovou a maximum dotace je 105 000 korun.

Tipy, jak snížit spotřebu užitkové vody v domácnosti

 • Kde to jde, vyměňte obyčejné vodovodní baterie za termostatické, u nichž se teplota nastavuje už před spuštěním.
 • Kde nejde vyměnit baterie, přidejte perlátor.
 • Omezte koupání ve vaně, raději použijte sprchu. Vyberte si však co neúspornější hlavici.
 • Pravidelně kontrolujte těsnění, ať baterie nekapou.
 • Při čištění zubů nenechávejte téct vodu.
 • Nádobí před vložením do myčky otřete, můžete pak použít kratší a úspornější program.
 • Nádobí, které je potřeba umýt ručně, nemyjte pod tekoucí vodou. Raději si napusťte vodu do dřezu.
 • Při delším pobytu mimo domov zavírejte hlavní přívod vody.
 • Vysvětlete dětem, proč by měly šetřit vodou.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Vytápění s dotací

Spalování biomasy, využití solární energie či kogenerace. Netradičních a zároveň šetrných možností, jak řešit vytápění domu a ohřev vody dnes existuje celá řada. Přední příčky na pomyslném žebříčku alternativních zdrojů tepla ale bezesporu opanují tepelná čerpadla!