Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla v českých domácnostech vedou! Přijdete jim na chuť i vy?

  • Jak to funguje
  • Typy čerpadel
  • Modelový příklad
  • Financování

Spalování biomasy, využití solární energie či kogenerace. Netradičních a zároveň šetrných možností, jak řešit vytápění domu a ohřev vody dnes existuje celá řada. Přední příčky na pomyslném žebříčku alternativních zdrojů tepla ale bezesporu opanují tepelná čerpadla! Za posledních deset let jejich prodeje dle Ministerstva průmyslu a obchodu dokonce stouply o 440 %. Co byste o tepelných čerpadlech měli vědět? To se dozvíte v tomto článku!

Nomen omen!

Toto latinské rčení je pro tepelné čerpadlo celkem příznačné. Velmi stručně řečeno jde totiž o zařízení, které čerpá teplo z jednoho místa na druhé-většinou z chladnějšího na teplejší. V rámci snahy o laičtější přiblížení principu jeho fungování je tepelné čerpadlo často přirovnáváno k chladničce. Ta totiž stejně tak odvádí teplo ze studenějšího místa na místo, které je teplejší. Zatímco u lednice je ale její „topící“ funkce jakýmsi vedlejším produktem, z tepelného čerpadla dělá systém, který lidem může ušetřit až 70 % ročních nákladů na topení.

A jak že to vlastně celé funguje?

Kompresor, chladivo, výparník a výměník. Bez těchto součástí se žádné tepelné čerpadlo neobejde. Stojí na nich totiž celý princip dodávky tepla z venkovního prostředí do toho vnitřního. Celý tento proces probíhá v uzavřených cyklech, kdy je odebrané teplo z okolí předáno chladivu, které putuje do výparníku. V něm se chladivo odpaří a mění své skupenství na plynné. Tento plyn je pak nasát kompresorem, který jej stlačí a zahřeje. Z kompresoru plyn odchází do výměníku, odkud je teplo dodáváno do topného systému. Tím znovu klesá teplota chladiva, které své plynné skupenství mění zpět na kapalné a směřuje zpět do výparníku. Odtud se celý cyklus opakuje, což zabraňuje zbytečným únikům tepla.
 
Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní. Venkovní část - tzv. monoblok, zajišťuje odebírání tepla ze zvoleného "zdroje" (země, vzduchu, vody). Vnitřní jednotka, která zajišťuje převod tepla do topného systému, v podstatě připomíná běžný plynový kotel či ohřívač vody. Tuto část lze umístit v podstatě kamkoli v domě – nejčastěji však do technické místnosti. Venkovní část, která většinou vypadá jako velký větrák, zajišťuje odebírání tepla ze zvoleného "zdroje" (země, vzduchu, vody).

Různé zdroje tepla, různá čerpadla

Nejpalčivější otázkou, která vás při uvažování o tepelném čerpadle nejspíš nemine, je, který typ zvolit. Při detailnějším pátrání po informacích o tepelných čerpadlech se totiž můžete setkat hned s několika typy. Ty se od sebe odlišují v podstatě tím, z jakého přírodního zdroje teplo čerpají a někdy dokonce i tím, kam toto teplo následně „doručují“. Pojďme se ale seznámit s čerpadly, které jsou u nás používány nejčastěji a které získaným teplem ohřívají vodu, využívanou v topném systému.

Vzduch-voda

Začínáme rovnou favoritem, kterým se v českých domácnostech bezesporu stalo tepelné čerpadlo fungující na principu vzduch-voda.
 
To odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu a následně ji využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.
 
Tento typ čerpadel dle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2020 tvořil přibližně 94 % celého trhu. To je pravděpodobně zapříčiněno jeho cenovou dostupností i nenáročnou instalací, což jsou zároveň i hlavní argumenty pro volbu tohoto systému.
 
Mezi často zmiňované nevýhody typu vzduch-voda naproti tomu patří menší výkonnost při nižších teplotách či hlučnost venkovní jednotky. Někdy je pro jeho umístění potřeba souhlas sousedů (pokud by hrozilo, že je bude obtěžovat hlukem).
 
Ceny těchto čerpadel se pohybují od 120 000 Kč do 300 000 Kč.

Země-voda

Druhé místo v oblíbenosti v České republice patří tepelným čerpadlům typu země-voda. Ty představují poněkud komplikovanější systém než výše zmíněný typ.
 
Skládají se totiž z vnitřní jednotky a zemních kolektorů nebo vrtů (primární okruh) s nemrznoucí glykolovou směsí rozprostřeného pod plochou zahrady (vnější okruh).
 
Právě proto doporučujeme tento typ čerpadla volit spíše v případě, že máte na svém pozemku k dispozici nezastavěnou plochu o velikosti 200 až 400 m2.
 
Velkou výhodou je, že jde v podstatě o jediné omezení, které s sebou toto řešení nese. Mezi jeho pozitiva naopak patří nižší potřeba elektřiny než v případě typu vzduch – voda, či nižší hlučnost.
 
Ceny těchto čerpadel se pohybují od 200 000 Kč do 400 000 Kč.

Voda-voda

Třetím, v České republice spíše ojediněle využívaným typem je tepelné čerpadlo fungující na principu voda-voda.
 
K využívání tohoto systému je logicky třeba zdroj spodní nebo geotermální vody, totiž studny či vrtu. To je také důvod, proč toto řešení patří k těm nákladnějším.
 
Největším pozitivem tohoto řešení jsou velmi vysoké hodnoty topného faktoru, dosahuje také vyšší účinnosti než typ vzduch-voda.
 
Nevýhodou jsou pak kromě vysokých pořizovacích nákladů, náročnější údržba i nižší životnost celého systému.
 
Ceny těchto čerpadel se pohybují od 200 000 Kč do 360 000 Kč.

Tepelné čerpadlo a rekuperace v jednom? Proč ne?

Tak trochu bonusovým typem, který se v posledních letech dostává do popředí zájmu, jsou ventilační tepelná čerpadla. Ty v sobě spojují princip rekuperace i přenosu tepla. Skrze vzduchotechniku, vybudovanou v místnostech s větší vlhkostí, totiž odebírají teplý vnitřní vzduch, který dále využívají pro vytápění, ohřev vody či předehřívání čerstvého přiváděného vzduchu. Vzhledem k nutnosti vybudovat ventilační systém je tento typ čerpadla vhodný spíše pro ty z vás, kteří se teprve chystají stavět.

TIP

Při výběru konkrétního typu tepelného čerpadla se zkuste řídit nejen jeho cenou a podmínkami vlastního bydlení, ale také hodnotou takzvaného topného faktoru, který jednotlivé typy čerpadel slibují. Topný faktor neboli COP (Coeficient Of Performance) udává, kolik přístroj vytvoří tepla v poměru s množstvím vložené energie. Čím vyšší topný faktor bude vybrané čerpadlo mít, tím méně elektrické energie spotřebuje. Topný faktor zjistíte tak, že výkon čerpadla vydělíte příkonem energie, kterou toto čerpadlo bude potřebovat.

Chci čerpadlo! Jak to bude probíhat instalace a kolik za něj dám?

V případě, že už rozhodnutí o konkrétním typu tepelného čerpadla máte za sebou, přichází na řadu instalace. Ač se internet hemží různými návody a tipy, jak tento krok zvládnout vlastníma rukama, doporučujeme k němu raději přizvat odborníky. Ti si přeci jen odborněji a rychleji poradí s propojením venkovní a vnitřní jednotky i nastavení regulace. V případě jednodušších systémů (např. vzduch-voda) trvá instalace jen pár dní (od 2 do 3 dnů), instalujete-li složitější systém (např. země-voda) počítejte s přípravami v řádu několika měsíců.

TIP

Cena kompletního řešení také částečně závisí na dodavatelské firmě, kterou pro instalaci tepelného čerpadla zvolíte. Při výběru firmy doporučujeme vybrat rovnou tu, která vám pomůže rovnou s vyřízením případné státní dotace.

Zatímco na otázku instalace existují celkem jasné odpovědi, na otázku ohledně ceny už tak určitě odpovědět nelze. Celkem logicky totiž záleží na tom, jaký typ čerpadla pro svoje bydlení zvolíte. Zatímco systém vzduch-voda patří k těm levnějším, u typu země-voda si zase připlatíte. Také v případě nákupu tepelných čerpadel mohou lidé náklady částečně pokrýt z dotací. Dotace na kotle, kamna a tepelná čerpadla lze čerpat z programu Nová Zelená úsporám Jsou určené na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Dále na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Získat můžete až 140 000 Kč.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Dejte (Novou) zelenou ekologičtějšímu bydlení!

Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám nemusí pořízení úspornějšího řešení vaši peněženku tolik bolet.