ARCHÍV Fáze Klienta Chci spoření ukončit

Co je to rychlá výplata a kdy ji mohu mít zdarma?

V případě, že se potřebujete dostat k penězům ze stavebního spoření rychle, můžete využít tzv. rychlou výplatu s prominutím výpovědní doby. Při využití této služby vám vyplatíme peníze z vypovězené smlouvy, v případě standardních podmínek do 1 týdne po doručení řádně vyplněné výpovědi smlouvy o stavebním spoření k nám do Buřinky. Cena se řídí dle aktuálního Ceníku SSČS. O rychlou výplatu s prominutím výpovědní doby musíte požádat při výpovědi […]

Chci ukončit smlouvu. Jak na to?

Jestli máte George, jednoduše zavolejte svému bankéři v České spořitelně. Proberete spolu detaily zrušení účtu a další možnosti, výpověď následně potvrdíte v Georgi a máte hotovo. Pokud George nemáte, navštivte kteroukoli pobočku České spořitelny nebo některého z našich externích partnerů, a ti s vámi výpověď smlouvy vyřídí.   Ukončení smlouvy si opravdu dobře promyslete, protože v případě předčasného výběru, tzn. před uplynutím vázací […]

Mohu od smlouvy o stavebním spoření odstoupit? Jakým způsobem a v jaké lhůtě?

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, pokud jsme dosud neuzavřeli smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacenou cenu za uzavření smlouvy vám vrátíme v plné výši včetně již uložených peněz. Pokud si tedy rozmyslíte, že ve spoření nechcete pokračovat, můžete v této lhůtě od smlouvy odstoupit. […]

Ke kterému dni se stavební spoření ukončuje?

Stavebko se ukončí po uplynutí 3měsíční výpovědní doby, kterou jsme si sjednali ve smlouvě. Po podání výpovědi začne tato doba běžet v první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, a končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Peníze vám budou k dispozici první následující pracovní den. Výpověď je podaná vždy ke dni, kdy jsme ji v Buřince obdrželi, […]

Kdy vzniká nárok na výplatu státní podpory?

Základní podmínkou pro nárokování státní podpory je žádat ve smlouvě o nárok na státní podporu. Na to je potřeba myslet ještě dříve, než smlouvu uzavřete. Nárok na státní podporu vzniká v případě, že spoříte po dobu 6 let a s vkladem nijak nenakládáte. Po 6 letech můžete naspořené prostředky včetně přiznané státní podpory vybrat a použít na cokoli. Po ukončení smlouvy se vyplácí státní podpora ještě za aktuální rok dle […]

Jak probíhá vypořádání stavebního spoření v rámci dědického řízení?

S touto velmi těžkou životní situací jsme připraveni co nejvíce pomoci. Zůstatek na účtu se ke dni úmrtí stává předmětem pozůstalostního řízení. Budeme proto potřebovat doložit úmrtní list. Na stavebku dojde k zastavení účtování poplatků i úročení vkladů, avšak vypořádání nastane teprve po projednání pozůstalosti a doručení pravomocného usnesení soudu. Doporučujeme upozornit notáře na vhodnost oslovení všech stavebních spořitelen s dotazem na existenci stavebního spoření, […]

Jak mohu vypovědět smlouvu o stavebním spoření uzavřenou pro dítě?

Při výpovědi smlouvy mějte při sobě vždy rodný list dítěte. Smlouvu může vypovědět jedině jeho zákonný zástupce, tj. většinou rodiče dítěte nebo jiní soudem určení zákonní zástupci. Smlouvu může vypovědět kterýkoli z rodičů, pokud doloží Prohlášení druhého zákonného zástupce účastníka vyjadřující souhlas s podáním výpovědi na účet dítěte. Takové prohlášení vyplní druhý rodič současně s podáním výpovědi stavebka dítěte, nebo […]