Jak mohu vypovědět smlouvu o stavebním spoření uzavřenou pro dítě?

Při výpovědi smlouvy mějte při sobě vždy rodný list dítěte. Smlouvu může vypovědět jedině jeho zákonný zástupce, tj. většinou rodiče dítěte nebo jiní soudem určení zákonní zástupci. Smlouvu může vypovědět kterýkoli z rodičů, pokud doloží Prohlášení druhého zákonného zástupce účastníka vyjadřující souhlas s podáním výpovědi na účet dítěte. Takové prohlášení vyplní druhý rodič současně s podáním výpovědi stavebka dítěte, nebo při samostatné návštěvě pobočky nebo některého z našich externích partnerů. Může to mít ale pár háčků: Formulář Prohlášení je k dispozici v pobočkách nebo u našich externích partnerů. Více informací a podkladů pro souhlas soudu s výpovědí najdete zde. Při přípravě návrhu na soud vám pomůže náš Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.