Ke kterému dni se stavební spoření ukončuje?

Stavebko se ukončí po uplynutí 3měsíční výpovědní doby, kterou jsme si sjednali ve smlouvě. Po podání výpovědi začne tato doba běžet v první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, a končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Peníze vám budou k dispozici první následující pracovní den. Výpověď je podaná vždy ke dni, kdy jsme ji v Buřince obdrželi, včetně podepsání výpovědi s bankéřem nebo naším externím partnerem. Můžete požádat i o prominutí výpovědní doby, v takovém případě dostanete peníze v případě standardních podmínek do 1 týdne. Více zde.