ARCHÍV Fáze Klienta Chci doplatit úvěr

Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy jsou upraveny právě v úvěrové smlouvě. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho […]

Mohu půjčku předčasně splatit?

Ano, úvěr ze stavebního spoření můžete kdykoli v celé výši splatit, a to zcela zdarma. Přesnou výši zůstatku vašeho úvěru vám sdělíme v kterékoli pobočce České spořitelny, prostřednictvím e-mailu burinka@burinka.cz nebo na lince 800 120 120.

Mohu půjčku předčasně splatit?

Ano, jakýkoli úvěr od Buřinky můžete kdykoli předčasně splatit. Kolik vás úplné předčasné splacení půjčky bude stát, si můžete spočítat v naší kalkulačce, případně vám informace k předčasnému splacení poskytneme na burinka@burinka.cz nebo na lince 800 120 120. Buřinka má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením. Bližší podmínky pro uplatnění vašeho práva na předčasné splacení, včetně výše náhrady souvisejících […]

Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy jsou upraveny v úvěrové smlouvě. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho odstoupení od smlouvy. Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete nám na sídlo Buřinky oznámení o odstoupení s vlastnoručním […]