ARCHÍV Fáze Klienta Chci doplatit úvěr

Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy jsou upraveny právě v úvěrové smlouvě. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho […]

Mohu úvěr ze stavebního spoření předčasně splatit?

Ano, úvěr ze stavebního spoření můžete kdykoli v celé výši splatit, a to zcela zdarma. Přesnou výši zůstatku vašeho úvěru vám sdělíme v kterékoli pobočce České spořitelny, prostřednictvím e-mailu burinka@burinka.cz nebo na lince 800 120 120.

Mohu půjčku předčasně splatit?

Ano, jakýkoli úvěr od Buřinky můžete kdykoli předčasně splatit. Kolik vás úplné předčasné splacení půjčky bude stát, zjistíte na Informace k předčasnému splacení půjčky od Buřinky.   Buřinka má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením. Bližší podmínky pro uplatnění vašeho práva na předčasné splacení, včetně výše náhrady souvisejících nákladů najdete ve své smlouvě o úvěru.

Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy najdete v úvěrové smlouvě.   U smlouvy sjednané na dálku (např. přes internetové bankovnictví George) nebo mimo obvyklé obchodní prostory máte právo odstoupit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.   Pokud jde o smlouvu uzavřenou na pobočkách České spořitelny nebo u našich externích partnerů, […]

Kde najdu smlouvu a jiné smluvní dokumenty, pokud sjednám úvěr od Buřinky v Georgi?

Smlouvu a ostatní dokumenty najdete pod ikonou „Zprávy“ na horní liště. Po rozbalení klikněte na „Ukázat všechny“ a vše je pak v sekci „Smlouvy a dokumenty“. Smlouvu do George uložíme druhý den po schválení úvěru.   V mobilním Georgi se ke smlouvě dostanete přes volbu „Kontakty“, dále „Smlouvy a dokumenty“ a pak otevřete „Archiv“.