Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy najdete v úvěrové smlouvě.   U smlouvy sjednané na dálku (např. přes internetové bankovnictví George) nebo mimo obvyklé obchodní prostory máte právo odstoupit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.   Pokud jde o smlouvu uzavřenou na pobočkách České spořitelny nebo u našich externích partnerů, trvá lhůta pro odstoupení 30 dnů od jejího uzavření. V takovém případě můžete odstoupit s okamžitou účinností a bez jakýchkoli sankcí, pokud jsme dosud neuzavřeli smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V případě takového odstoupení vyrovnáme všechny naše vzájemné dluhy a vrátíme Vám i zaplacenou cenu za uzavření smlouvy nebo její část. Podle tohoto ustanovení nemůžete odstoupit od smlouvy o úvěru.   Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho odstoupení od smlouvy.   Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete nám na sídlo Buřinky oznámení o odstoupení s vlastnoručním podpisem, a to nejpozději v poslední den lhůty možné k odstoupení. Práci vám usnadní náš formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“.