Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy jsou upraveny v úvěrové smlouvě. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho odstoupení od smlouvy. Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete nám na sídlo Buřinky oznámení o odstoupení s vlastnoručním podpisem, a to nejpozději v poslední den lhůty možné k odstoupení. Práci vám usnadní náš formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“.