ARCHÍV Rozdělení V

Všeobecné obchodní podmínky

Základní dokument, kterým upravujeme konkrétní principy a podmínky stavebního spoření a úvěrů od Buřinky. Podmínky najdete na našem webu.

Vázací doba

Jde o 6leté období, během kterého nesmíte dle zákonných podmínek nakládat se svými naspořenými penězi, jinak přijdete o přiznanou státní podporu. Výjimku tvoří situace, kdy čerpáte úvěr ze stavebního spoření a doložíte pro vyplacení státní podpory účelové využití prostředků z úvěru.

Vklad

Platba na účet stavebního spoření, jejíž výši si stanovíte ve smlouvě. Na účet stavebního spoření můžete zasílat i vklady mimořádné.

Vinkulace výplaty vkladů

Jde o omezení výplaty peněz ze stavebního spoření. Peněžní prostředky na vašem účtu jsou blokovány ve prospěch třetí osoby a jejich výplata je podmíněna souhlasem této osoby, pro kterou je vinkulace zřízena.

Věřitel

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvní dohody o úvěru poskytne dlužníkovi finanční plnění.