Vázací doba

Jde o 6leté období, během kterého nesmíte dle zákonných podmínek nakládat se svými naspořenými penězi, jinak přijdete o přiznanou státní podporu. Výjimku tvoří situace, kdy čerpáte úvěr ze stavebního spoření a doložíte pro vyplacení státní podpory účelové využití prostředků z úvěru.