ARCHÍV Rozdělení S

Smlouva o stavebním spoření

Dokument, kterým zájemce o stavební spoření vyjadřuje svou vůli účastnit se stavebního spoření. Na základě této smlouvy pro vás zřídíme a povedeme vkladový účet stavebního spoření.

Státní podpora

Příspěvek státu ke stavebnímu spoření ve výši 10 % z ročně uspořené částky (maximálně však 2 000 Kč za rok na jedno rodné číslo). Od roku 2024 činí jeho výše 5 % z ročně uspořené částky (maximálně však 1 000 Kč za rok na jedno rodné číslo). Pro získání plné výše státní podpory doporučujeme na […]

Spoludlužník

Osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. V případě, že dlužník úvěr nesplácí, jdou veškeré povinnosti vyplývající z úvěru za spoludlužníkem. Nejčastěji je to osoba ze stejné domácnosti, tj. manžel/ka, druh/družka.

Splátka

Pravidelná měsíční platba, kterou postupně snižujete výši své půjčky. Skládá se z jistiny (výše dluhu), úroku vypočítaného z výše dluhu a pojistného, pokud máte sjednané pojištění schopnosti splácet.