ARCHÍV Rozdělení S

Smlouva o stavebním spoření

Dokument, kterým zájemce o stavební spoření vyjadřuje svou vůli účastnit se stavebního spoření. Na základě této smlouvy pro vás zřídíme a povedeme vkladový účet stavebního spoření.

Státní podpora

Příspěvek státu ke stavebnímu spoření ve výši 10 % z ročně uspořené částky (maximálně však 2 000 Kč za rok na jedno rodné číslo). Pro získání plné výše státní podpory doporučujeme na účtu stavebního spoření naspořit alespoň 20 000 Kč za rok. Pokud je smlouva od počátku vedena s požadavkem na státní podporu, tak se částka úspor […]

Spoludlužník

Osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. V případě, že dlužník úvěr nesplácí, jdou veškeré povinnosti vyplývající z úvěru za spoludlužníkem. Nejčastěji je to osoba ze stejné domácnosti, tj. manžel/ka, druh/družka.

Splátka

Pravidelná měsíční platba, kterou postupně snižujete výši své půjčky. Skládá se z jistiny (výše dluhu), úroku vypočítaného z výše dluhu a pojistného, pokud máte sjednané pojištění schopnosti splácet.