Spoludlužník

Osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. V případě, že dlužník úvěr nesplácí, jdou veškeré povinnosti vyplývající z úvěru za spoludlužníkem. Nejčastěji je to osoba ze stejné domácnosti, tj. manžel/ka, druh/družka.