ARCHÍV Rozdělení O

Osoba blízká

Dle zákona o stavebním spoření jde o osobu z řad vašich přímých příbuzných, tj. vaši rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, a dále sourozenci, manželé nebo registrovaní partneři.

Opatrovník

Osoba určená soudem člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem (např. v souvislosti s poskytnutím úvěru osobě omezené ve svéprávnosti a použitím prostředků z úvěru aj.).

Obchodní místo

Kterákoli pobočka České spořitelny nebo obchodní místo smluvních externích partnerů Buřinky.