Opatrovník

Osoba určená soudem člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem (např. v souvislosti s poskytnutím úvěru osobě omezené ve svéprávnosti a použitím prostředků z úvěru aj.).