Průzkum Buřinky: Rekonstrukce Češi odkládají hlavně kvůli penězům

V následujících 12 měsících se podle průzkumu Buřinky do rekonstrukce plánuje pustit každý čtvrtý majitel rodinného domu. Nejčastější bariérou jsou finance. Polovina z těch, kteří rekonstrukci odkládají, tak činí právě kvůli penězům. Ze stejného důvodu opravují Češi domy raději postupně. Třetině majitelů domů by v odhodlání k rekonstrukci pomohlo, pokud by věděli, co je z hlediska budoucí úspory nejvýhodnější opravit a kolik to bude stát. Stavební spořitelny díky spolupráci se Státním fondem životního prostředí postupně odstraňují tyto bariéry a díky financování a poradenství zpřístupňují energeticky udržitelné rekonstrukce stále většímu počtu obyvatel. Čtvrtina majitelů rodinných domů plánuje podle průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) rekonstrukci domova do příštího léta. Skoro třetina respondentů má v úmyslu opravovat dům v delším časovém horizontu a 12 % dotázaných renovaci zatím odmítá, i když vědí, že je potřeba. Nejčastějším důvodem odkladu jsou nízké úspory a neochota vzít si úvěr. Jakkoli by se právě využití vlastních zdrojů mohlo zdát rozumné, odborníci před vyčerpáním úspor varují. „Není rozumné použít jedinou rezervu k zaplacení rekonstrukce. Při výpadku příjmů se můžete rychle dostat do problémů. Měli byste sice nový kotel, ale neměli byste na živobytí. Bez příjmu už by vám ale nikdo úvěr neposkytl,“ říká Jolana Dyková, ředitelka pobočkového prodeje Buřinky a dodává: „Pokud byste si ale na rekonstrukci vzali úvěr a přišli o práci, pořád by vám zbyla rezerva. Z té byste hradili živobytí i splátky úvěru.“  

Proč odkládáte rekonstrukci?

Graf: Proč odkládáte rekonstrukci?  

Komplexní rekonstrukce šetří čas i peníze

Peníze jsou také důvodem, proč 37 % lidí volí spíše postupné opravy. Možnost opravit vše najednou upřednostňuje jen čtvrtina majitelů domů. Komplexní rekonstrukce přitom ušetří čas i peníze, protože jednotlivé fáze na sebe lépe navazují, a je možné efektivněji využívat materiál a další zdroje. Sníží se náklady spojené s opakovaným zahajováním a dokončováním různých prací. „Když dům zateplíte, vyměníte okna a starý kotel nahradíte tepelným čerpadlem a fotovoltaikou, okamžitě začnete šetřit na energiích. Pokud rekonstrukci financujete správně zvoleným úvěrem, bude úspora za energie vyšší než splátka půjčky,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ve Stavební spořitelně České spořitelny. Cestou podpory komplexních rekonstrukcí se vydává i Státní fond životního prostředí v programu Nová zelená úsporám (NZU). Za kombinaci opatření vedoucích k úspoře energie je kromě dotace možné získat navrch bonus 10 000 Kč.  

Komplexní nebo postupná rekonstrukce?

Graf: Komplexní nebo postupná rekonstrukce?  

Bez projektanta dotaci nepořídíte

Češi zatím při plánování rekonstrukce nejsou zvyklí radit se s odborníky. Udělala by to jen čtvrtina majitelů domů. Lidé si často myslí, že to zvládnou sami. Nejvíce si takto fandí Jihočeši (44 %) a obyvatelé Vysočiny (46 %). Nejméně pak Jihomoravané (29 %) a Středočeši (32 %). Přitom alespoň základní výkres stavu před a po je nezbytný třeba pro získání dotace na zateplení domu. Ta může pokrýt až polovinu nákladů a v programu „Oprav dům po babičce“ je vyplácena předem. V rámci žádosti o dotaci pak na projektovou dokumentaci či PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) může majitel domu získat dotaci 25 000 Kč.  

Využili byste projektanta?

Graf: Využili byste projektanta?  

Pomoc s plánováním pomůže s odhodláním rekonstruovat

„Průzkum potvrdil, že cesta, kterou se nyní Buřinka vydává, je správná a naplňuje potřeby majitelů domů. Poradenství s plánem a financováním rekonstrukce by přimělo rekonstruovat skoro třetinu těch, kteří opravy zatím odkládají. Od roku 2024 proto plánujeme naše služby v této oblasti ještě rozšířit,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ve Stavební spořitelně České spořitelny.  

Co by pomohlo k rozhodnutí rekonstruovat?

Graf: Co by pomohlo k rozhodnutí rekonstruovat?  

O průzkumu

Průzkum byl proveden pomocí platformy Instant Research od agentury IPSOS na vzorku 1 500 majitelů rodinných domů. Sběr dat proběhl v srpnu 2023.  

O Buřince

Již 29 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Rodině pěstounů jsme zrekonstruovali dům a zkušenosti z této přestavby promítli do průvodce rekonstrukcí dostupného na našich webových stránkách Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, potom sdílíme zde. Jsme aktivním partnerem pořadu „Akce: Rekonstrukce“ vysílaného na České televizi. Pro ty, kteří se nebojí pustit do rekonstrukce svépomocí jsme připravili také vyhledávané video návody, které jsou dostupné na našem YouTube kanálu. Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.  

Kontakt pro média

Hana Burečková Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. E-mail: hana.bureckova@burinka.cz Mobil: +420 604 684 103