Granty a stipendia pro domácí hospice a jejich vedoucí pracovníky spuštěny

Buřinka podporuje domácí paliativní péči

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny spustil 1. prosince grantovou výzvu na rozvoj domácích hospiců a stipendijní výzvu na rozvoj jejich vedoucích pracovníků. Odborným garantem grantové výzvy je Fórum mobilních hospiců. Obě výzvy vznikly v těsné spolupráci a za finanční podpory Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Žádosti o 10 stipendií a minimálně tři granty je možné podat do 5. ledna 2024 prostřednictvím webového rozhraní Grantys na stránkách www.nadacnifondkpm.grantys.cz. Paliativní péče hraje klíčovou roli v poskytování důstojného a respektujícího závěru života. Je to odvětví medicíny, které se zaměřuje na celkový komfort a kvalitu života pacientů, kteří došli na konec své cesty. Každý jednotlivec zasluhuje péči, která respektuje jeho hodnoty, potřeby a přání, a domácí paliativní péče tuto filozofii ztělesňuje. „Nechtěli jsme každý rok koupit pro jeden hospic dvacet postelí. Chceme se podpoře paliativní péče věnovat dlouhodobě a rozvíjet celý obor. Proto jsme se v Buřince rozhodli spojit s odborníky a společně vymyslet programy, které hospicům pomohou k efektivnějšímu řízení,“ říká Monika Laušmanová, místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.  

Tři granty napomohou strategickému rozvoji domácích hospiců

Je potřeba, aby se organizace dále rozvíjely nejen v oboru paliativní medicíny, ale také posilovaly management a svoji finanční stabilitu. „Cílem grantové výzvy je proto podporovat strategický rozvoj domácích hospiců, budovat a posilovat odborné kapacity a posílit lokální i zahraniční spolupráci a síťování,“ říká Karolína Fialová, ředitelka Fóra mobilních hospiců, které je odborným garantem grantové výzvy.  

10 stipendií čeká na vedoucí pracovníky domácích hospiců

Na vedoucí pracovníky jsou vedle znalosti oboru paliativní péče kladeny zvýšené nároky také v oblasti managementu, leadershipu a strategického plánování. „Cílem stipendijního programu je podpořit tyto znalosti a dovednosti, a tím přispět k rozvoji MSPP v České republice,“ říká Markéta Červenková, výkonná ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, odborného garanta stipendijního programu.  

Harmonogram

Vyhlášení 1. prosince 2023
Uzávěrka podání žádostí v systému Grantys 5. ledna 2024 do 12:00 hodin
Vyhlášení výsledků 1. kola hodnocení 23. ledna 2024
2. kolo hodnocení za osobní účasti v Praze 31. ledna 2024
Vyhlášení výsledků 2. února 2024
Realizace – čerpání 1. ledna 2024‒31. prosince 2024
Vyúčtování a závěrečná zpráva Do 31. ledna 2025
 

O Buřince

Již 29 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Rodině pěstounů jsme zrekonstruovali dům a zkušenosti z této přestavby promítli do průvodce rekonstrukcí. Nízkonákladové tipy jak šetřit v jednotlivých místnostech domova sdílíme zde. Jsme aktivním partnerem pořadu „Akce: Rekonstrukce“ vysílaného na České televizi. V té souvislosti jsme připravili video návody jak na rekonstrukce svépomocí. Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.  

O Fóru mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující přes 40 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Fórum mobilních hospiců usiluje o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Prosazuje co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění.  

O Nadačním fondu Kliniky paliativní medicíny

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako nástroj k transparentnímu propojení dárců a odborníků pro podporu Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a také pro podporu subjektů, organizací, jednotlivců nebo aktivit, které vedou k rozvoji paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice a ke společnému budování přístupu důstojnosti a respektu k hodnotám a přáním pacientů se závažným onemocněním a jejich rodin.
 

Kontakt pro média

Hana Burečková Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. E-mail: hana.bureckova@burinka.cz Mobil: +420 604 684 103