Do nového roku s novými obchodními podmínkami a novým ceníkem

Dne 1. ledna 2023 nabývají účinnosti nové Všeobecné obchodní podmínky Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“) a 24. dubna 2023 nabývá účinnosti nový ceník. Změny se týkají všech klientů Buřinky – fyzických a právnických osob se sjednaným stavebním spořením nebo úvěrem od Buřinky.  

Důležité informace pro klienty se stavebním spořením

Změna obchodních podmínek se bude také týkat klientů, jejichž smlouvy o stavebním spoření se doposud řídily Všeobecnými obchodními podmínkami Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. účinnými od 1. ledna 2014. Vztahuje se i na klienty, kteří bez ohledu na datum sepsání smlouvy o stavebním spoření sami od 1. ledna 2014 požádali o změnu své smlouvy, a to buď o zvýšení cílové částky, nebo o změnu úrokové sazby z vkladů a z úvěru ze stavebního spoření. Pro všechny tyto klienty však bude změna obchodních podmínek účinná až od 24. dubna 2023.  

Co bude nového v ceníku

Nově zavádíme poplatek 50 Kč za vyhotovení a odeslání ročního výpisu z účtu poštou, protože chceme klienty motivovat k zasílání výpisů elektronicky. Roční výpisy zasílané do internetového bankovnictví George nebo do e‑mailové schránky jsou zdarma. Další novinky v ceníku se týkají především klientů se stavebním spořením. Rušíme například poplatek za změnu výše cílové částky. Nově bude možné ukončit smlouvu o stavebním spoření před šestým rokem pro všechny smlouvy bez poplatku. Nebo sjednocujeme cenu za vedení účtu stavebního spoření na 325 Kč ročně pro všechny klienty.  

Kde aktuální obchodní podmínky a ceník najdete

Vše je od 1. ledna 2023 dostupné na internetových stránkách www.burinka.cz, kde jsme připravili přehledný souhrn změn, co konkrétně daná změna znamená a odpovědi na nejčastější otázky. Aktuální znění všech dokumentů je samozřejmě k dispozici v našem sídle, u našich pověřených obchodních zástupců (externích partnerů) a také na webu České spořitelny www.csas.cz.  

Máte právo s novými obchodními podmínkami i s novým ceníkem nesouhlasit

To by nás mrzelo, ale i to se může stát. Pokud s navrženými změnami nesouhlasíte, máte do 23. dubna 2023 právo písemně vypovědět smlouvu, které se změna týká. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadními obchodními podmínkami. Jestliže smlouvu nevypovíte, platí, že s novým zněním obchodních podmínek a novým ceníkem souhlasíte a přijímáte je.  

Jsme tu pro Vás

Vaše otázky týkající se nových obchodních podmínek či ceníku vám zodpovíme na telefonním čísle 800 120 120 (v pracovní dny vždy od 8 do 18 hodin), e-mailu burinka@burinka.cz nebo v pobočkách České spořitelny.