Jak mohu změnit své osobní a kontaktní údaje?

Své osobní údaje, jako je adresa bydliště nebo kontakt na vás, můžete snadno aktualizovat online v Georgi (v počítači nebo v mobilu). Změnu můžete kdykoliv provést v sekci Kontaktní údaje, kterou najdete v Nastavení (v Georgi v počítači je to u ikony ozubeného kolečka, v mobilním Georgi je to ikona profil). Nemáte George? Využijte formulář „Změna osobních a kontaktních údajů pro občana ČR“, který najdete na www.burinka.cz. Vyplněný a podepsaný formulář nám pak zašlete e-mailem na burinka@burinka.cz. Pokud měníte pouze kontaktní údaje, využijte Klientskou zónu. Zrovna tak vše vyřídíte v kterékoli pobočce České spořitelny.