Aktualizace kontaktních údajů

Máte nové telefonní číslo, e-mail nebo korespondenční adresu? Výborně! Pak jste tu správně.

Je možné aktualizovat:

  • Nové telefonní číslo

  • Nová e-mailová adresa

  • Přídání nové korespondenční adresy

Není možné aktualizovat:

  • Změna jména a příjmení

  • Změna trvalé adresy bydliště

V případě potřeby si tyto údaje můžete změnit ve změnovém formuláři, nebo navštivte kteroukoli pobočku České spořitelny. Nejjednodušší je však změna v Georgi.

Tip: Pokud máte sjednáno internetové bankovnictví George, proveďte si změnu údajů tam! George to umí!

Povinné údaje pro vaše ověření

- / 8060

Kontaktní údaje

Nové telefonní číslo a novou e-mailovou adresu změníme ke všem vašim účtům, které v Buřince vedeme. V případě, že máte sjednanou službu zasílání výpisů e-mailem, dostanete výpisy již na nový e-mail.

Nová korespondenční adresa

Novou korespondenční adresu změníme pouze u účtu, který jste uvedli v údajích sloužících k vašemu ověření.

Souhlas s podmínkami

Beru na vědomí následující podmínky:
  1. Uvedením e-mailové adresy nebo telefonu pro zasílání SMS souhlasíte se službou elektronické komunikace, kterou opravňujete Stavební spořitelnu České spořitelny k zasílání veškeré korespondence, včetně výpisů z účtu, pokud máte sjednanou službu zasílání výpisů prostřednictvím e-mailové komunikace, na tuto e-mailovou adresu, resp. na uvedené telefonní číslo pro zasílání SMS.
  2. Rovněž tím berete na vědomí rizika vyplývající z elektronické komunikace realizované prostřednictvím e-mailu nebo SMS, kdy se jedná o tzv. nezabezpečenou komunikaci. Upozorňujeme Vás, že v případě e-mailové komunikace a komunikace prostřednictvím SMS existuje zvýšené riziko, že obsah komunikace bude přístupný třetím osobám. Stavební spořitelna České spořitelny neodpovídá za zabezpečení a ochranu dat a informací obsažených v elektronické komunikaci, ani za škodu způsobenou v důsledku zasílání korespondence e-mailem nebo prostřednictvím SMS či zneužití dat a informací obsažených v této e-mailové nebo SMS komunikaci.
  3. Tuto službu můžete kdykoli zrušit doručením vlastnoručně podepsané žádosti do sídla Stavební spořitelny České spořitelny nebo nám napište na burinka@burinka.cz.