Změny v Ceníku, Všeobecných obchodních podmínek a Sdělení stavební spořitelny

Vážení klienti, informujeme Vás o změnách v našem Ceníku, Všeobecných obchodních podmínkách a Sdělení. Všechny změny jsou účinné od 1. ledna 2014.

Ceník stavební spořitelny

(je současně Sazebníkem úhrad SSČS pro bankovní obchody): Ve snaze zjednodušit Vám orientaci v cenách, které si za naše služby účtujeme, jsme sloučili ceny všech našich úvěrů a tím výrazně zkrátili rozsah účtovaných cen za naše služby. Současně jsme rozšířili možnosti pro výplatu Vašich prostředků při ukončení smlouvy. Nově Vám umožníme levnější výplatu v hotovosti, a to prostřednictvím poboček České spořitelny.

Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny:

Nové znění Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny reflektuje zejména změny provedené novým občanským zákoníkem a zavádí například nově možnost odstoupit do 30 dnů od uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud Vám naše stavební spoření nebude vyhovovat. Máte tak prostor důkladněji se seznámit s produktem a podmínkami nově uzavřené smlouvy. Změna: Od 1. 1. 2014 bude Buřinka vyžadovat při změně tarifu či při zvýšení cílové částky Váš souhlas s novými Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny upravenými v souladu s novým občanským zákoníkem.

Sdělení stavební spořitelny:

Sdělení stavební spořitelny jsme aktualizovali a do jeho znění převedli vybraná ustanovení ze Všeobecných obchodních podmínek, abychom Vás mohli lépe informovat o důležitých parametrech našich produktů a lépe je přizpůsobovat aktuálním podmínkám.