Zaměstnanci Buřinky zaplatili 15 dnů pobytu klienta v denním stacionáři Domova Sue Ryder

Jak k tomu došlo? Vyslyšeli výzvu vyhlášenou Českou spořitelnou v rámci Finanční skupiny České spořitelny ke spolupráci s Domovem Sue Ryder, který poskytuje komplexní péči seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci a uspořádali sbírku.