Základní informace o změnách ve stavebním spoření

Vláda plánuje změny v oblasti stavebního spoření, které podle všeho přinesou snížení státní podpory a zdanění úroků z vkladů.

Stanovisko Stavební spořitelny České spořitelny

Státní podpora stavebního spoření sehrála důležitou roli při zavedení a popularizaci tohoto finančního produktu. Její  snížení na maximálně 2 000 Kč je hraniční pro zachování stability systému stavebního spoření a výhodnosti podmínek pro klienty. Rozhodně není důvod k rušení smlouvy. Stavební spoření bude i nadále jedním z nejvýhodnějších úvěrových a spořících produktů na trhu, a to i při snížené státní podpoře. Byla by škoda nezískat až dva  tisíce korun každý rok k vašim vkladům.

Popis navrhovaných změn ve stavebním spoření

I. Zálohy státní podpory II.  Zdanění úroků

Odpovědi na dotazy klientů k možné změně podmínek stavebního spoření

1. Budou zdaněny 50% daní státní podpory připsané v minulých letech?     Ne. Jednorázové zdanění 50% daní státní podpory se nedotkne již připsaných státních podpor. Zdanění by se vztahovalo pouze na zálohu státní podporu za rok 2010 přiznanou v dubnu roku 2011. 2. Bude se změna SP od roku 2011 týkat i dříve uzavřených smluv?     Ano. Od roku 2011 je navrhováno sjednocení státního příspěvku bez ohledu na datum uzavření smlouvy, a to na 10% z naspořených prostředků, maximálně však ze 20 000 Kč. 3. Bude se vztahovat zdanění úroků i na již připsané úroky?     Ne. Úroky, které již byly připsány do 31.12.2010 včetně nepodléhají tomuto zdanění. Od 1.1.2011 končí osvobození zdanění připisovaných úroků. Od tohoto data budou zdaněny úroky u stavebního spoření jako u termínovaných účtů či jiných vkladových produktů (spořící či běžné účty). 4. Bude stavební spoření účelově vázáno na bydlení a od kdy?     Ne. V současné době není tato změna navrhována. Omezení účelového využití naspořených prostředků na stavebním spoření, k nimž byla připsána státní podpora, Ministerstvo financí zatím jen zvažuje. Pokud by byl tento bod návrhu schválen, bude účelovost vyžadována nikoliv zpětně pro již uzavřené smlouvy, ale jen pro smlouvy uzavřené po datu změny. 5. Dotknou se navrhované změny již uzavřených překlenovacích úvěrů?     Ano. Pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření (přidělení cílové částky) bude započítána nižší státní podpora i nižší úroky. Tato skutečnost se projeví prodloužením doby splatnosti překlenovacího úvěru. Ze strany prodejců a klientů však není třeba činit žádné kroky - stavební spořitelna vše provede automaticky. 6. Myslíte, že má smysl zakládat novou smlouvu? Je stavební spoření ještě výhodné?     Ano. Stavební spoření bude i po změnách jedním z nejvýnosnějších a nejbezpečnějších produktů s výnosností až 4,8 % ročně. Navíc úrok ze stavebního spoření je na rozdíl od jiných produktů smluvně závazný po celou dobu spoření. 7. Myslíte, že mám vypovědět svou stávající smlouvu?     Ne. Rozhodně doporučujeme spořit i nadále. I po změně státní podpory je totiž vaše stavební spoření jedním z nejvýnosnějších vkladových produktů. Byla by škoda nezískat až 2 tis. Kč každý rok k vašim vkladům. Vlivem dříve připsaných státních podpor může dosáhnout vaše smlouva výnosnost dokonce vyšší než 4,8 % ročně, což je maximum pro nové smlouvy.

Výhody stavebního spoření