Vyřízení úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny je zdarma

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) vyřizuje klientům zdarma nejen úvěry ze stavebního spoření, ale nově také vyřídí zdarma překlenovací úvěry. Klienti tak mohou při žádosti o úvěr např. ve výši 500 000 Kč ušetřit 5 000 Kč, protože úhrada za uzavření úvěrové smlouvy činí standardně 1 % z výše úvěru. Klienti uspoří také za uzavření smlouvy o stavebním spoření, za které od ledna 2010 klienti zaplatí úhradu pouze ve výši 0,5 % z cílové částky. Třetí slevu mohou při sjednání úvěru klienti získat díky Programu výhod České spořitelny, a to za vedení Osobního účtu u České spořitelny. Aktuální nabídka zvýhodněných překlenovacích úvěrů platí do 31. března 2010.

Jedinečnost překlenovacích úvěrů poskytovaných SSČS spočívá v tom, že klientům umožní pořídit si, rekonstruovat a modernizovat rodinné domy a byty s tím, že si mohou řídit délku splatnosti úvěru. Mimořádnými splátkami v průběhu úvěrového vztahu, případně dotací získanou z programu Zelená úsporám, mohou klienti částečně nebo zcela splatit úvěr bez jakýchkoli sankcí a zkrátit si tak dobu svého úvěrového závazku. SSČS poskytuje překlenovací úvěr  HYPO TREND se zástavním právem k nemovitosti a překlenovací úvěr TREND bez jakéhokoli zajištění maximálně do výše 500 000 Kč. Stavební spořitelna přitom nevyžaduje, aby klienti naspořili nebo jednorázově vložili finanční prostředky na účet stavebního spoření. SSČS nabízí dva typy úročení překlenovacích úvěrů: s pevnou sazbou, kdy konstantní výše platby na úvěr trvá po celou dobu úvěrového vztahu, nebo se sazbou pevnou na první 3 roky. Úvěr  HYPO TREND lze splácet až 28 let, TREND až 18 let. Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu. V roce 2008 si klienti SSČS nejvíce půjčili na koupi bytu nebo domu. Z celkového objemu nově poskytnutých úvěrů tvořily tyto půjčky 40 %, přičemž v roce 2009 to bylo 31 %. Výraznější meziroční nárůst zaznamenal zájem o úvěry na rekonstrukce a modernizace bytového fondu – z  29, 2 % v roce 2008 vzrostl v roce 2009 objem úvěrů na rekonstrukce a modernizace na 37 %. Mírný pokles vykazoval objem půjček na financování nových bytů a rodinných domů. V roce 2008 činil tento ukazatel 11, 9 %, v roce 2009 to bylo 10, 5 %. Bez větších výkyvů ve struktuře účelů byly evidovány ostatní účely (splacení členského podílu, koupě pozemku apod.): z 18, 8 % v roce 2008 meziročně vzrostl jejich objem  na  21, 5 % v roce 2009. Informace o stavebním spoření a o úvěrech podávají zdarma pobočky České spořitelny a její externí partneři. Bližší informace je možné získat i na bezplatné Informační lince České spořitelny 800 207 207 a na adrese www.burinka.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004