Stavební spořitelna České spořitelny zlevňuje překlenovací úvěry a snižuje měsíční platby

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) snižuje úrokové sazby překlenovacích úvěrů až o 0,4 % p. a. Součástí nabídky je také zvýšení úrokového zvýhodnění úvěrů s 10% akontací, a to o 0,1 % p. a. Nově zavádí úrokové zvýhodnění pro klienty, kteří budou splácet překlenovací úvěr z Osobního účtu České spořitelny, a to 0,5 % p. a. Kombinací současných a nových výhod mohou klienti získat úvěr s úrokovou sazbou již 4,20 % p. a. Současně SSČS snižuje i měsíční platby na úvěry. Klient tak může např. na rekonstrukci domu získat úvěr ve výši 1 mil. Kč za 5 tis. Kč měsíčně. „Nastavením výhodnějších podmínek překlenovacích úvěrů chceme podpořit zájem především těch klientů, kteří si chtějí prostřednictvím našich úvěrů financovat lepší bydlení. Navíc nabízíme klientům úvěry s možností mimořádných splátek úvěru nebo celkového splacení úvěru kdykoli a zdarma,“ uvedl Jan Diviš, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele SSČS. SSČS snižuje úrokové sazby u překlenovacích úvěrů se zástavním právem k nemovitosti HYPO TREND s variabilní úrokovou sazbou (z 4,60 % p. a. na 4,20 % p. a.) i pevnou úrokovou sazbou (z 5,10 % p. a. na 4,70 % p. a.). U překlenovacího úvěru TREND snižuje sazby také u obou typů sazeb - u variabilní úrokové sazby (z 5,50 % p.a. na 5,40 % p.a.), u pevné úrokové sazby (z 6,00 % p. a. na 5,90 % p. a.). SSČS nabízí úrokové zvýhodnění za 10% akontaci zvýšené nově z 0,25 % na 0,35 % p. a. bez časového omezení pro všechny typy překlenovacích úvěrů. Nabídku úrokového zvýhodnění za splácení úvěru z Osobního účtu České spořitelny mohou využít klienti, kteří uzavřou smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru se zástavním právem k nemovitosti HYPO TREND. S úrokovým zvýhodněním 0,1 % p. a. za sjednání pojištění schopnosti splácet úvěr klient získá pojistné krytí pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti s možností pojistit se také proti ztrátě zaměstnání. Klient uzavřením smlouvy se všemi zvýhodněními získá nejen snížení úrokové sazby, ale také nižší měsíční platbu na úvěr. Při výši úvěru 1 mil. Kč tak klient ušetří 1 100 Kč měsíčně.
Nabídka překlenovacích úvěrů SSČS od 17. ledna 2011
1. HYPO TREND (zajištěný zástavním právem k nemovitosti)
 Minimální měsíční platba1)  Úroková sazba p. a. 2) 3) Typ úrokové sazby  Splatnost úvěru
0,50 % z cílové částky 4,20 % variabilní (pevná na 3 roky) Až 28 let
0,53 % z cílové částky 4,70 %  pevná (po celou dobu splatnosti)
2. TREND
 Minimální měsíční platba1)  Úroková sazba p. a. 2)  Typ úrokové sazby  Splatnost úvěru
 0,73 % z cílové částky  5,40 %  variabilní (pevná na 3 roky) Až 18 let
 0,78 % z cílové částky  5,90 %  pevná (po celou dobu splatnosti)
1) Platba u překlenovacího úvěru zahrnuje úroky a úložku na účet stavebního spoření a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny. 2) Výše úrokové sazby je podmíněna: a) sjednáním pojištění splácet úvěr; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,1 % p. a; b) zůstatkem na účtu min. 10 % cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,35 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,08 % z cílové částky; 3) Výše úrokové sazby je dále podmíněna splácením z Osobního účtu České spořitelny; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,50 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,03 % z cílové částky.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004