Stavební spořitelna České spořitelny zasílá SMS k úvěrovým účtům také na pevné linky

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) rozšířila službu zasílání SMS k úvěrovým účtům. Nově je zasílá nejen na telefonní čísla všech mobilních operátorů, ale také jako hlasovou zprávu na pevné linky. Zasílání SMS je součástí správy a vedení účtu a pro klienty je zdarma. Díky úvěrovým SMS mají klienti aktuální informaci o realizovaných transakcích na účtech úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru. O službu projevila zájem již více než polovina úvěrových klientů, kterým SSČS poskytla od konce června loňského roku do konce téhož roku úvěr. SSČS předpokládá nárůst zájmu klientů o tuto službu v roce 2011 na cca 75 % u nově uzavřených úvěrových smluv. Služba je na trhu stavebního spoření ojedinělá. SSČS poskytuje službu SMS k úvěrovému účtu klientům, kteří o ni požádají v Žádosti o poskytnutí úvěru. Službu si může objednat i dodatečně každý klient, který uzavřel se SSČS smlouvu o poskytnutí úvěru, a to formou individuální žádosti zaslané v dopise na adresu SSČS nebo prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách www.burinka.cz. SSČS prostřednictvím  SMS okamžitě informuje klienta o realizované operaci na jeho účtu úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru. Zprávy navíc klienta upozorňují, že je v prodlení s plněním některých ze svých závazků. Zprávy SSČS zasílá na telefonní číslo, které klient uvede v Žádosti. Klient může v průběhu smluvního vztahu telefonní číslo měnit, případně i službu zrušit. O tyto změny, které nejsou zpoplatněny, klient musí písemně požádat. V případě, že klient uzavřel více úvěrových smluv, SSČS bude zasílat SMS ke všem aktivním úvěrům, ale pouze na jedno zvolené telefonní číslo. Klient si může také vybrat, k jakým konkrétním úvěrům chce SMS zasílat. Informace o stavebním spoření a úvěrech lze získat ve všech 664 pobočkách České spořitelny, na bezplatné informační lince 800 207 207 a na adrese www.burinka.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004