Stavební spořitelna České spořitelny připravila zvýhodněnou nabídku pro občany zasažené povodněmi

Občané, jejichž majetek byl postižen povodněmi, mohou využít nabídky SSČS a zdarma ukončit smlouvu o stavebním spoření již před 6. rokem spoření. Mohou zdarma uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, k níž bude poskytnut zvýhodněný překlenovací úvěr na odstranění následků povodní a využít i jiných výhod, které v souvislosti s aktuálními záplavami SSČS připravila. Stavební spořitelna Česká spořitelny poskytuje od dnešního dne obyvatelům České republiky, kteří utrpěli škody na majetku v důsledku aktuálních povodní, zvýhodnění u vybraných produktů a služeb. SSČS tak chce pomoci při zmírňování škod způsobených povodní. Tato nabídka platí do konce roku 2013. Stavební spořitelna České spořitelny nabízí: Více informací klienti mohou získat v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207 a na www.burinka.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Marek Pšeničný Tiskové centrum FSČS
Helena Matuszná Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004