Stavební spořitelna České spořitelny pomůže výhodnějšími podmínkami občanům, kteří byli zaplaveni

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) je opět připravena pomoci občanům z regionů, které byly stiženy povodněmi. Od pondělí 24. května 2010 poskytuje vybrané služby a produkty za zvýhodněných podmínek. Využít je mohou stávající i noví klienti. SSČS poskytne zvýhodnění klientům, kteří předloží potvrzení místního úřadu o zaplavení jejich nemovitosti. Zvýhodněné obchodní podmínky platí do 31. července 2010. Výpovědi smluv o stavebním spoření s prominutím výpovědní lhůty SSČS nebude klientům z oblastí stižených povodněmi, kteří požádají o výpovědi smluv o stavebním spoření, účtovat úhrady za prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím. U výpovědi při nedodržení šestileté vázací doby  však nebude dodržena zákonná podmínka k poskytnutí státní podpory, která proto musí být vrácena Ministerstvu financí. Uzavření nové smlouvy o stavebním spoření SSČS nebude účtovat úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodní. Úvěry SSČS pomůže také klientům, kteří: 1) se rozhodnou financovat opravy a rekonstrukce své nemovitosti stižené povodní prostřednictvím úvěrů: 2) v současnosti financují své bydlení prostřednictvím úvěrů a byli stiženi povodněmi: Informace k uvedeným opatřením získají klienti v pobočkách České spořitelny a u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207. Opatření budou zveřejněna také na adrese www.burinka.cz. Zvýhodněné podmínky poskytuje klientům, kteří utrpěli škody vinou záplav, také Česká spořitelna. Více si o nich můžete přečíst zde: www.csas.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004