Stavební spořitelna České spořitelny pomáhá zmírňovat následky povodní

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) je opět připravena pomoci klientům z regionů, které byly stiženy povodněmi. Ve snaze ulehčit jim v jejich tíživé životní situaci vytvořila souhrn zvýhodnění pro klienty platných do 31. prosince 2010. „Jako poskytovatel finančních služeb cítíme morální povinnost rychle nabídnout finanční pomoc občanům, kteří musí v důsledku povodní řešit obnovu svého bydlení.  Jsme dlouhodobým partnerem našich klientů a uvědomujeme si, že čím je pomoc rychlejší, tím je účinnější,“ řekl Jan Diviš, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele.   Výpovědi smluv o stavebním spoření s prominutím výpovědní lhůty SSČS nebude klientům z oblastí stižených povodněmi, kteří požádají o výpovědi smluv o stavebním spoření, účtovat úhrady za prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím. Úvěry SSČS pomůže také klientům, kteří financují své bydlení prostřednictvím úvěrů: Informace k uvedeným opatřením získají klienti v pobočkách České spořitelny a u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207. Opatření budou zveřejněna také na adrese www.burinka.cz. Zvýhodněné podmínky poskytuje klientům, kteří utrpěli škody vinou záplav, také Česká spořitelna. Více si o nich můžete přečíst zde: www.csas.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Lucie Šteflová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: lucie.steflova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 101
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004