Stavební spořitelna České spořitelny odmění věrné klienty prémií až 1 500 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) přichází v novém roce s atraktivní nabídkou pro věrné klienty. Klienti, kteří od ledna 2011 do 30. června 2011 ukončí stavební spoření a uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření s minimální cílovou částkou 150 000 Kč, obdrží jako odměnu za svoji věrnost Buřince finanční prémií ve výši až 1 500 Kč. SSČS připíše klientům finanční prémii na účet stavebního spoření po vložení minimálního vkladu ve výši 1 500 Kč. Nejzazší termín pro jeho poukázání, resp. připsání na účet, je do 5 měsíců od data uzavření nové smlouvy.  Finanční prémii za uzavření nové smlouvy o stavebním spoření získají klienti, kteří po vypovězení stávající smlouvy o stavebním spoření nebo po uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření uzavřou novou smlouvu. Informaci o připsání prémie klient obdrží ve výpisu se stavem účtu k 31. prosinci 2011. Dříve může informaci získat prostřednictvím internetové služby České spořitelny SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START, a to v měsíci následujícím po poukázání vkladu, resp. jeho připsání na účet. Uzavření smlouvy je spojeno i s dalšími výhodami: státní podporou až 2 000 Kč ročně, 2% úročením vkladů a pojištěním vkladů ze zákona. Smlouvy o stavebním spoření lze uzavřít v pobočkách České spořitelny a také u externích partnerů České spořitelny. Bližší informace je možné získat i na bezplatné informační lince  800 207 207 a na adrese www.burinka.cz. Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová Stavební spořitelna České spořitelny E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová Tisková mluvčí ČS E-mail: tiskove_centrum@csas.cz Tel.: + 420 731 647 004