Stavební spoření pro děti: čeští rodiče vědí, že peníze patří dětem, předávají jim je k 18. narozeninám

Přesně 90 % českých rodičů, kteří spoří pro své děti na stavebním spoření, si uvědomuje, že peníze náleží dětem a že s nimi mají nakládat výhradně v jejich zájmu. Potvrzují to v průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Více než čtvrtina rodičů takto naspořené peníze předává svým dětem ke dni jejich plnoletosti. Dalších 24 % pak po ukončení studií. Čtrnáct procent rodičů vidí jako ten správný milník jejich oznámení, že si chtějí zařídit samostatné bydlení. V souvislosti s předáním úspor určených pro vstup do dospělosti doporučuje psycholožka Kateřina Brikciová, aby tento akt byl vždy spojen s předchozím vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti. Průzkum Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) ukázal, že téměř tři čtvrtiny českých rodičů spoří nebo investují finanční prostředky pro své nezletilé potomky. Každý druhý rodič využívá pro tyto účely stavební spoření. Dle interních údajů Buřinky smlouvy uzavřené pro děti vykazují vyšší míru pravidelného spoření (53 %) než smlouvy dospělých (45 %). „V Buřince tvoří tzv. dětské smlouvy třetinu všech našich smluv. Zajímavé je, že největší část rodičů (25 %), kteří uzavřeli svým dětem stavební spoření do věku 3 let, jim spoří až do jejich dospělosti. Zároveň u 4 z 5 dětských klientů rodiče nesjednávali po uplynutí 6 let další smlouvu, ale pokračovali ve spoření na tu stávající. Náš průzkum také ukázal, že drtivá většina rodičů si uvědomuje, že peníze na dětské smlouvě patří právě dětem, a počítají s tím, že jim je dříve nebo později předají většinou při nějaké významné životní události,“ říká Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky).  

Pokud založíte dítěti stavební spoření na jméno dítěte, komu podle Vás peníze patří?

Graf: Pokud založíte dítěti stavební spoření na jméno dítěte, komu podle Vás peníze patří? Zdroj: Buřinka ve spolupráci se společností Ipsos: 1044 odpovědí (2023)  

Dětské smlouvy, pravidla a soud

Smlouvu o stavebním spoření pro nezletilého může sjednat jeho zákonný zástupce, obvykle tedy rodič. Věk dítěte není omezený. Pro uzavření smlouvy rodiči stačí jeho občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud smlouvu uzavírají prarodiče, potřebují navíc plnou moc od zákonných zástupců. „Na stavební spoření může finančně přispívat kdokoli. Vložené finanční prostředky se stávají majetkem vlastníka účtu, v tomto případě tedy dítěte,“ vysvětluje Jolana Dyková, ředitelka pobočkového prodeje Buřinky. Po uplynutí šestileté vázací doby lze smlouvu vypovědět. Pokud je dítě stále nezletilé, musí se na tom shodnout všichni jeho zákonní zástupci. Pokud ke shodě nedojde, nebo v případě, že chtějí rodiče smlouvu vypovědět před uplynutím její šestileté vázací doby, přichází na řadu role opatrovnického soudu. Ten rozhodne na základě argumentace zákonných zástupců s ohledem na zájmy dítěte. „U dětských smluv o stavebním spoření je počet výpovědí před uplynutím vázací doby zanedbatelný. Hlavním důvodem je nutnost řešit případnou výpověď u opatrovnického soudu. Nicméně typickým příkladem, kdy soud o takové věci rozhoduje, je neudělení souhlasu jednoho z rodičů s výpovědí smlouvy. Týká se to především rozvedených rodičů,“ komentuje Stanislav Oliva z Buřinky.  

Všechno nejlepší k 18. narozeninám!

Průzkum Buřinky dále ukázal, jaké jsou nejčastější příležitosti, při kterých rodiče svým dětem naspořené peníze předávají. Více než čtvrtina rodičů volí 18. narozeniny, a tedy oficiální vstup do dospělosti. Ukončení studií, ať už se jedná o složení maturity či absolvování vysoké školy, vnímá jako tu nejvhodnější příležitost 24 % respondentů. A 14 % rodičů volí období, kdy se dítě rozhodne opustit domov a najde si své vlastní samostatné bydlení. Necelá třetina oslovených ještě přesně neví, pro kterou příležitost se rozhodne.  

Při jaké příležitosti plánujete předat dítěti úspory, které pro něj máte?

Graf: Při jaké příležitosti plánujete předat dítěti úspory, které pro něj máte? Zdroj: Buřinka ve spolupráci se společností Ipsos: 948 odpovědí (2023)   „Předání naspořených peněz dětem je vhodné spojit s nějakou významnou událostí jejich života. Ať už jde o dosažení plnoletosti, ukončení studií, pořizování vlastní nemovitosti aj. Nemusí přitom jít o pevně daný milník, ale lze se samozřejmě přizpůsobit nastalým okolnostem. Ať tak či onak, rodiče by měli vést děti k finanční gramotnosti již od útlého dětství tak, aby měly povědomí, jak s úsporami vhodně nakládat, zhodnocovat je, případně bezpečně investovat. Zároveň je důležité, aby stejně zodpovědně k finančním úsporám přistupovali i sami rodiče, protože jak známo – příklady táhnou,“ radí psycholožka Kateřina Brikciová  

Desatero od Buřinky: Jak ideálně svému dítěti spořit a s jakými radami mu peníze předat?

  1. Začněte co nejdříve: Učte děti vhodným finančním návykům už od malička. Čím dříve pochopí hodnotu peněz a dokážou s nimi zodpovědně zacházet, tím lépe.
  2. Vytvořte rozpočet společně: Zapojte své dítě do tvorby rodinného rozpočtu, aby chápalo, jak jsou peníze rozdělené na různé potřeby. Řekněte mu, jaké všechny měsíční náklady je potřeba hradit a s čím vším musí počítat. Až se časem osamostatní, nebude překvapené, že musí platit nejen nájem, ale i energie, pojištění, jídlo atd.
  3. Malými kroky k velkým cílům: Vysvětlete dítěti, že se dlouhodobé spoření vyplácí a že pravidelné odložení malých částek může vést ke splnění větších cílů. Není potřeba spořit tisíce měsíčně, stačí i 500 korun.
  4. Vedení účtu: Založte dítěti bankovní účet, kam si bude moct ukládat peníze. Ukažte mu, jak sledovat vývoj účtu a zároveň ho motivujte k pravidelnému spoření. Vy bude mít také lepší přehled o tom, za co a kolik utrácí.
  5. Spoření pro jistotu: Vysvětlete, že spoření by mělo mít přednost před utrácením peněz za zbytečnosti. Vysvětlete důležitost odkládání peněz na nečekané události.
  6. Finanční gramotnost: Učte dítě o základech finanční gramotnosti, například o inflaci, úročení, investování apod. Pokud máte pocit, že sami se svojí finanční gramotností bojujete, nestyďte se jít za finančním poradcem.
  7. S penězi přichází odpovědnost: Zdůrazněte, že s penězi přichází odpovědnost a že je potřeba věnovat svůj čas a pozornost výdajům a správě financí.
  8. Finanční plánování: Pomozte dítěti vytvářet jednoduchý finanční plán, ve kterém si rozvrhne své příjmy a výdaje. Skvěle mohou pomoct mobilní aplikace na sledování příjmů a výdajů, případně postačí i tužka a papír.
  9. Nejdražší není vždy nejlepší: Ukažte dítěti, že věci s nejvyšší cenovkou nejsou vždy nejlepší, a že kvalita a hodnota mohou záviset na různých faktorech.
  10. Buďte otevření: Mluvte se svým dítětem o financích v rodině otevřeně. Dítě by mělo mít prostor ptát se na otázky, které ho zajímají.
 

Kontakt pro média

Monika Kopřivová Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. E-mail: monika.koprivova@burinka.cz Mobil: +420 724 087 666