Zástavní právo

Způsob zajištění dluhu z poskytnutého úvěru. V případě nesplacení úvěru jsme jako zástavní věřitel oprávněni domáhat se uspokojení našich pohledávek zpeněžením zastavené nemovité věci.