Zástavce

Vlastník nemovité věci, který souhlasil s tím, aby jeho nemovitá věc sloužila k zajištění úvěru. Zástavce a dlužník nemusí být totožné osoby.