Zástava výplaty pojistného plnění

Jde o omezení výplaty pojistného plnění ve prospěch Buřinky. Tento druh zajištění využíváme zejména u úvěrů zajištěných zástavou nemovitosti. Buřinka může z titulu zajištění požadovat pojištění nemovitosti (tj. sjednání minimálně pojištění rizika živelního), v případě zajištění úvěru nemovitostí (kromě zástavy pozemku) se pak sjednává zástavní právo k pohledávce z pojistného plnění vždy 1. v pořadí. Klient dodá pojistnou smlouvu a banka zpracuje tzv. Prokázání zástavního práva (pro pojištění nemovitosti), které odešle e-mailem nebo poštou do příslušné pojišťovny.