Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za nezletilou osobu nebo osobu omezenou ve svéprávnosti. Zákonným zástupcem je rodič nebo soudem určená osoba.