Zajištěný úvěr

Úvěr, který je zajištěn proti nesplacení zástavním právem k nemovité věci zřízeným ve prospěch Buřinky.