Druh/družka

Osoba žijící v nesezdaném svazku, která společně hradí náklady na své potřeby. Druha/družku či neregistrované partnery nepovažujeme z hlediska zákona o stavebním spoření za osoby blízké, a proto z úvěru nemůžeme financovat vzájemné řešení bytové potřeby, např. koupi bytu do vlastnictví druhého z nich ani nabývání jiných práv umožňujících užívat objekt k bydlení druhým z nich.

Můžeme financovat úhradu odpovídající nabývanému podílu, např. u koupě do rovnocenného podílového spoluvlastnictví podíl odpovídající ½ kupní ceny.