Doba spoření

Doba začínající dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končící dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby (24 měsíců), nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření.