Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna splatit poskytnutý úvěr včetně sjednaných úroků podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.