Dotace

Z ekonomického pohledu představují dotace peněžitý dar nebo jemu podobnou peněžitou úhradu ze strany státu nebo územněsprávního celku (kraj, obec, městská část). Cílem je snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. Pokud chcete získat dotaci třeba na rekonstrukci svého bydlení, musíte se často na úhradě celkové částky spolupodílet.