ARCHÍV Rozdělení M

Minimální měsíční splátka úvěru

Nejnižší možná částka, kterou musíte měsíčně poslat pro splácení úvěru ze stavebního spoření. Výši vaší minimální měsíční splátky najdete ve Sdělení Stavební spořitelny České spořitelny.

Mimořádný vklad

Částka, kterou můžete kdykoli vložit na účet stavebního spoření. Mimořádný vklad můžete využít například pro splnění podmínek k získání plné výše státní podpory.

Mimořádná splátka

Jakákoli částka, kterou pošlete nad rámec pravidelné měsíční splátky sjednané ve vaší úvěrové smlouvě. Je vždy nutné, abyste nás o svém úmyslu vložit mimořádnou splátku informovali dopředu, a to e-mailem na burinka@burinka.cz. Mimořádnou splátku používáme k úhradě našich splatných pohledávek v pořadí stanoveném úvěrovou smlouvou. I po vložení mimořádné splátky však nezapomínejte dále platit své […]