Roční výpisy

Buřinka rozesílá roční výpisy z úvěrových účtů a účtů stavebního spoření. Máte úvěrový účet a potřebujete potvrzení o úrocích pro zpracování daně za rok 2013? Buřinka odešle výpisy z úvěrových účtů k datu 31. 12. 2013 v období od 13. 1. do 25. 1. 2014 na Vámi uvedenou adresu. Máte vkladový účet a chcete mít přehled o pohybech na Vašem účtu za celý rok 2013? Buřinka odešle výpisy z vkladových účtů k 31. 12. 2013 v období od 10. 2. do 21. 2. 2014 na Vámi uvedenou adresu. Chcete mít přehled o výši státní podpory? Buřinka Vám nabízí službu navíc - odeslání výpisu po připsání státní podpory. Těm z Vás, kteří tuto službu využíváte, rozešleme výpisy co nejdříve po připsání státní podpory za rok 2013 (předpoklad květen 2014). Jak je to aktuálně se státní podporou? Státní podpora je od roku 2011 sjednocena pro všechny smlouvy na výši 10% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ročně můžete získat státní podporu maximálně 2 000 Kč v součtu ze všech Vašich smluv bez ohledu na datum založení smlouvy nebo na skutečnost, zda jde o smlouvu vlastní či jste smlouvu zdědili. Máte-li uzavřeno více smluv, bude státní podpora přiznána přednostně na dříve založenou smlouvu. Chcete mít aktuální přehled o stavebním spoření? Stav svého účtu si můžete ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 - Start. Tuto službu si můžete sjednat na kterékoliv pobočce České spořitelny.   Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 120 120, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, na facebooku nebo na emailové adrese burinka@burinka.cz. Informovat se můžete dále také na pobočkách České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny.